• Wycieczka do Treblinki
     • Wycieczka do Treblinki

     • „  …jedźcie do Treblinki poprzez wszystkie pokolenia

      nie zostawiajcie Ich samotnych”                             

                                             Halina Birenbaum

      Zaledwie sto kilkadziesiąt kilometrów na północny wschód znajduje się jeden z największych cmentarzy mieszkańców Warszawy, były niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy Treblinka.

      "Wagon zamknięty na klucz. Nikt nie wierzył, że na śmierć. Z pewnością - na życie. (...) Tutaj się tylko zajeżdża, stąd nikt nie wyjeżdża." - taką relację o Treblince zdał przed laty Dawid Nowodworski, więzień obozu i działacz syjonistycznej organizacji młodzieżowej Ha-Szomer. Zginęło tu około 900 tys. ludzi. Nie znamy dokładnej ich liczby, nie znamy imion i nazwisk tych, których tu przywieziono i zabito w komorach gazowych. Tę przestrzeń dzisiaj wypełnia cisza. To miejsce domaga się troskliwej pamięci oraz wiedzy.

      16 listopada uczniowie naszego liceum odwiedzili tak ważne miejsce dla historii naszego kraju. W imieniu całej społeczności naszej szkoły złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod symbolicznym pomnikiem ofiar Treblinki. Jesteśmy przekonani, że ta wizyta na długo pozostanie w naszej pamięci.

    • IV Konferencja Samorządów Uczniowskich
     • IV Konferencja Samorządów Uczniowskich

     • 15 XI 2018 odbyła się IV Konferencja Samorządów Uczniowskich. W konferencji brały udział reprezentantki naszego liceum Maja Folleher, Julia Halubicka i Julia Ruclak. Uczennice, jak i opiekun Michał Osypowicz uczestniczyły w interesujących warsztatach i debatach mających na celu polepszenie funkcjonowania samorządu uczniowskiego. Konferencje organizował nasz przedstawiciel w Młodzieżowej Radzie Warszawy Kacper Chyła.

    • Uroczystość z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości
     • Uroczystość z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

     • Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.
      Podczas dorocznych obchodów 11 listopada uczciliśmy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

      Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, w dn. 09.11. miał w naszej szkole miejsce uroczysty apel, podczas którego do społeczności szkolnej przemówił sam Józef Klemens Piłsudski. W postać marszałka wcielił się Kacper Łuczak, uczeń klasy III C. O część artystyczną zadbali uczniowie klasy II B - przygotowali spektakl pt. "Dziady 3.0".

      "Dziady" Adama Mickiewicza to dzieło wyjątkowe, najwybitniejszy utwór literatury polskiej. Określa się je jako dramat narodowy, a więc niezwykle ważny dla naszej świadomości narodowej. To utwór o narodzie i dla narodu, zawiera nakaz pamięci o przodkach, przechowywania kultury i tradycji polskiej oraz instrukcje na czas walki o niepodległość. Uczniowie klasy II B dokonali próby przeniesienia akcji utworu Mickiewicza z roku 1823 do wydarzeń z lat 1981-1983. Prześladowana młodzież wileńska to w poczynionej na nowo interpretacji utworu solidarnościowa opozycja. Novosilcow stał się generałem Wojciechem Jaruzelskim. Postać Księdza Piotra przypomniała kapelana warszawskiej "Solidarności", bł. ks. Jerzego, a w pani Rollison dostrzegliśmy Barbarę Sadowską, poetkę, członkinię Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, matkę zamordowanego przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Grzegorza Przemyka. Inscenizacja teatralna zachowała swój wymiar uniwersalny: warto dbać o ojczyznę, która może być kiedyś zagrożona, ponieważ w przeszłości, na przestrzeni wieków miało to już miejsce. Wykorzystane w spektaklu rekwizyty i kostiumy okazały się być w dużej mierze autentycznymi pamiątkami z lat 80. XX wieku. NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze udostępniło młodym aktorom ówczesne flagi związkowe, przypinki czy prasę. Aktorzy zainspirowali się twórczością muzyczną zespołów rockowych, tworzących w stanie wojennym. Wyeksponowano również przedmioty codziennego użytku, z których jeszcze nie tak dawno korzystali rodzice i dziadkowie naszych uczniów. Wielu profesorów przyznało, że przedstawienie przypomniało im lata młodości.

    • Wieczorek poetycki
     • Wieczorek poetycki

     • Przed nami listopad miesiąc zadumy i refleksji poświęconej przemijaniu. W bibliotece szkolnej odbyła się spotkanie poetyckie, na którym młodzież zaprezentowała utwory literackie powstałe na przestrzeni wieków, przedstawiające tematykę związaną ze śmiercią. Mieliśmy okazję wysłuchać wybranych utworów polskich klasyków od Kochanowskiego do Herberta w interpretacji uczniów klasy 2A. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy pod tytułem Brzezina na podstawie prozy Jarosława Iwaszkiewicza.
       

    • Wolski odkrywca w Centrum Nauki Kopernik
     • Wolski odkrywca w Centrum Nauki Kopernik

     • 31 paździenrika 2018 r. uczniowie klasy 1a byli uczestnikami warsztatów laboratoryjnych w Centrum Nauki Kopernik.

      Podczas zajęć laboratoryjnych na chemii młodzież tworzyła kulka typów emulski i sprawdzała ich właściwości. Na fizyce młodzież przyglądałą sie wodzie okiem prawdziwego badacza - samodzielnie projektowali doświadczenia, sprawdzali na czym polega anomalia wody oraz czemu w ogóle o takiej anomalii się mówi. 

    • Narodowe Czytanie
     • Narodowe Czytanie

     • Uczniowie naszego Liceum w ramach zajęć bibliotecznych i Klubu Książki realizują Narodowe Czytanie  Antologii Niepodległości przygotowanej z myślą o jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

      Prezentuje ona powstałe na przestrzeni wielu wieków utwory, zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej. Utwory te inspirują do podejmowania wciąż na nowo debaty o sprawach Ojczyzny, o danej i przyszłej Rzeczpospolitej.

      Za nami lektura fragmentów Starej baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego jednego z 44 tekstów na stulecie niepodległości. W planach mamy jeszcze teksty autorstwa m.in.: Jana Kochanowskiego, Piotra Skargi, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza,  Henryka Sienkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego, Czesława Miłosza, Jana Pawła II, Zbigniewa Herberta, Jarosława Rymkiewicza czy Andrzeja Kijowskiego.

    • Konkurs fotograficzny - Ciekawe zjawiska przyrodnicze
     • Konkurs fotograficzny - Ciekawe zjawiska przyrodnicze

     • Organizatorem konkursu jest XLV Liceum Ogólnokształcące im Romualda Traugutta w Warszawie.

       

      Celem konkursu jest:

      1. uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody,
      2. rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu,
      3. kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników,
      4. propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej,
      5. rozwój kreatywności i innowacyjności uczniów/uczennic w podejściu do nauk matematyczno-przyrodniczych.

       

      Przedmiotem konkursu jest:

      • praca plastyczna nawiązująca do tematu konkursu – adresowana dla uczniów klas 1-3
      • autorska fotografia nawiązująca do tematu konkursu – adresowana dla uczniów klas 6-7

       

       

      1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej traugutt.edu.pl
      2. Prace konkursowe należy składać do 30.11.2018 r. w szkole macierzystej Uczestnika konkursu.
      3. Szkoła macierzysta Uczestnika konkursu winna dostarczyć wszystkie prace w terminie do 07.12.2018 r. do siedziby Organizatora konkursu.
      4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 10-15.12.2018 r.
      5. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej na terytorium Organizatora oraz w szkole macierzystej Uczestnika zgodnie z ustalonym przez Komisję Konkursową terminie.
      6. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi na uroczystym spotkaniu podsumowującym projekt w siedzibie Organizatora.
      7. O terminie uroczystości Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez nauczycieli szkoły macierzystej Uczestnika konkursu.
      8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w Regulaminie w przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od Organizatora.

       

    • "Pytam o Polskę - dyskusja dzieł XX wieku" - lekcja w Muzeum Narodowym
     • "Pytam o Polskę - dyskusja dzieł XX wieku" - lekcja w Muzeum Narodowym

     • Jak artyści mierzyli się z ideą państwa, wolności? Na to pytanie w dn. 30.10. odpowiedzi szukali uczniowie klasy IIB. Pracownicy Fundacji Art zabrali naszą młodzież w podróż w przeszłość za pomocą wybranych dzieł sztuki XX wieku, dostępnych na wystawie stałej Muzeum Narodowego. Między innymi za pomocą obrazów, rzeźb, poezji i muzyki młode pokolenie mogło uczyć się i spróbować zrozumieć, czym był stan wojenny, cenzura, mała stabilizacja czy propaganda.

      Szukalski, Korolczyk, Wróblewski, Zieliński to tylko niektóre nazwiska wybitnych artystów, których dzieła młodzież poddała analizie i interpretacji. Była to bezcenna lekcja sztuki, historii i życia.

    • Wolskie/ Polskie Drogi Do Niepodległości
     • Wolskie/ Polskie Drogi Do Niepodległości

     • W dn. 29.10. miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu "Wolskie/ Polskie Drogi Do Niepodległości" oraz gala uświetniająca 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na scenie Teatru Dramatycznego im. Tadeusza Łomnickiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom poszczególnych konkursów w ramach projektu.Burmistrz Dzielnicy Wola m. st. Warszawa, p. Grażyna Orzechowska-Mikulska zwróciła się do wszystkich zebranych, deklamując wiersz Kamila Krzysztofa Baczyńskiego, a w swoich następnych słowach odniosła się do obecnej sytuacji młodych ludzi, jako pokolenia, które nigdy nie miało do czynienia z utratą wolności. W szczególności wzruszające była wypowiedź powstańca warszawskiego i żołnierza AK, pani Wandy Traczyk-Stawskiej: "15.09. skończyło się moje dzieciństwo. (...) Nie zeszłam do schronu. (...) Upadła bomba. (...) Widziałam kobietę z dzieckiem na rękach, do której strzelano. (...) Postanowiłam, że muszę szybko dorosnąć... .(...) Wolność nie jest dana raz na zawsze. O nią trzeba dbać w codziennym życiu obywatelskim". Uroczystość uświetniły występ wokalny i muzyczno-teatralny uczniów wolskich szkół.

    • Akcja promująca czytelnictwo – Urodziny biblioteki szkolnej
     • Akcja promująca czytelnictwo – Urodziny biblioteki szkolnej

     • Wolontariusze Klubu Książki w październiku miesiącu bibliotek szkolnych przygotowali niespodzianki dla czytelników naszego liceum. W piątek, każdy kto odwiedził bibliotekę, mógł nie tylko zapoznać się z nowościami czytelniczymi zakupionymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, ale i uczestniczyć w urodzinach biblioteki szkolnej. Były życzenia, ciepłe słowa od czytelników, słodkości i kolorowe fiszki z cytatami z nowo zakupionych książek.

      Odnotowaliśmy tego dnia w bibliotece większą niż w dniach wcześniejszych liczbę wypożyczonych książek niebędących lekturami.

    • Spotkanie autorskie
     • Spotkanie autorskie

     • W dn. 24.10. w naszej szkole zagościł pan Stanisław Tekieli - pisarz, publicysta, prawdopodobnie jedyny na świecie twórca internetowej gazety redagowanej w języku łacińskim.

      Pan Tekieli opowiedział nam o swojej drodze do płynnego komunikowania się i pisania w języku łacińskim - od doświadczeń szkolnych aż po komunikację w elitarnej grupie użytkowników języka na forach internetowych.

      Zastanawialiśmy się wspólnie, czy warto zainteresować się nauką języka martwego. Autor wykazał korzyści płynące z nauki tego "unikalnego" języka.

      Opowiadał również o swoich dokonaniach autorskich, kontaktach i oczekiwaniach wydawnictwa. Ponadto przeanalizowaliśmy kilka przykładów sentencji łacińskich.

      Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Przybyli na nie nie tylko członkowie redakcji gazety szkolnej, koła dziennikarskiego czy uczniów klas o profilu administracyjno-prawnym, ale również klasy o innych profilach. Wytworzyła się miła i twórcza atmosfera - pan Tekieli okazał się typem pisarza komunikatywnego i sympatycznego. Mamy nadzieję, że jeszcze odwiedzi naszą szkołę.

    • Nie tylko orężem
     • Nie tylko orężem

     • W dn. 23 października miało miejsce spotkanie pt. "Nie tylko orężem", poświęcone bł. Honoratowi Koźmińskiemu."Ojciec Honorat widział rozbiory jako pokutę i ocet. (...) Czuł, że nie można oderwać Polaków od cnót narodu. (...) Podkreślanie tych wartości, umacnianie tożsamości narodowej, podtrzymywanie 'ducha narodu' stało się Jego pracą u podstaw" - powiedział o błogosławionym brat Grzegorz, jeden z prelegentów spotkania.Wydarzenie miało charakter szczególny, bowiem mija właśnie 30 lat od beatyfikacji spowiednika powstańców styczniowych.Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przygotowało nie tylko uroczyste prelekcje, ale udostępniło zwiedzającym wystawę czasową. Następnie, pan Michał Cieślak, adiunkt Muzeum X Pawilonu zaprosił przybyłych gości do obejrzenia celi ojca Honorata i przybliżył szczegóły jego pobytu w celi więziennej Cytadeli Warszawskiej.Uroczystość została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

    • Informacja - propaganda - fake news - warsztaty edukacyjne w Muzeum POLIN
     • Informacja - propaganda - fake news - warsztaty edukacyjne w Muzeum POLIN

     • 17 października uczniowie klasy IIB wzięli udział w warsztatach edukacyjnych Muzeum POLIN, których celem było uświadomienie i zrozumienie różnicy pomiędzy informacją, propagandą i fake news. Młodzież poznała cele i sposoby powstawania tych rodzajów przekazów społecznych, przeanalizowała w grupach konkretne przypadki sytuacji manipulacyjnych oraz zastosowała zdobytą wiedzę w interpretacji Wydarzeń Marcowych, będących ważnym punktem wystawy stałej muzeum. 

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • 16 października 2018 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klasy 1a, pod opieką Pani Jadwigi Baran przygotowali uroczystą akademię.

      Dzień Edukacji Narodowej to czas, w którym uczniowie mogą podziekować swoim nauczycielom za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość. Za to, że są twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw.

    • Ślubowanie uczniów klas pierwszych
     • Ślubowanie uczniów klas pierwszych

     • 12 października 2018 r. pod Krzyżem Traugutta odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych.

      Miejsce ślubowania jest wpisane na stałe w historię naszej szkoły – 12 października  1958 r. szkole nadano imię Romualda Traugutta, bohatera powstania styczniowego, to tutaj także z inicjatywy pani dyrektor Agaty Pallasch, przeżywaliśmy uroczystość 60-lecia istnienia szkoły.

      Uroczystość ślubowania uświetniło przyznanie przez Dyrektora XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta złotego znaczka dla zasłużonych dla szkoły,  wyróżniono:

      1. Pana Michała Cieślaka – przedstawiciela  Muzeum  X  Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

      2. Muzeum Niepodległości w Warszawie

      3. Panią Stanisławę Lewandowską – doskonałego pracownika obsługi

      za wieloletnią pracę na rzecz szkoły  i wspieranie działań wpływających na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym

    • Cytadela warszawska i Pawiak - wycieczka
     • Cytadela warszawska i Pawiak - wycieczka

     • Poznawanie historii nie koniecznie musi równać się nudnym wykładom, czasami wystarczy aby to sami zainteresowani wzięli sprawy w swoje ręce. W ostatni piątek uczniowie klas drugich odwiedzili Cytadelę warszawską i dawne więzienie Pawiak. Wcielili się w rolę przewodników i przedstawili historię tak ważnych warszawskich miejsc związanych z największymi postaciami oraz wydarzeniami z historii naszego kraju.

    • Pytam o Polskę – lekcja muzealna w Galerii Sztuki
     • Pytam o Polskę – lekcja muzealna w Galerii Sztuki

     • Uczniowie klas maturalnych, biorący udział w warsztatach w Muzeum Narodowym, mieli możliwość stawiania pytań: czy ojczyzna, niepodległość, Polska to trudne tematy dla sztuki? Czy artysta może spowodować przebudzenie i zmianę zachowań społeczeństwa? Jaka idea Polski jest nam bliższa: samotna, bezkompromisowa, walcząca o ideały jednostka czy jako dojrzała, ostrożna wspólnota, umiejąca iść na kompromisy, aby osiągnąć porozumienie? Te pytania mają zawsze aktualny charakter, z pewnością jednak nabierają głębszego znaczenia i są częściej stawiane w roku świętowanie obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

      Uczniowie, poszukując na nie odpowiedzi, mieli możliwość zapoznania się z dziełami sztuki następujących twórców: Włodzimierza Pawlaka, Rafała Malczewskiego, Łukasza Karolkiewicza, Ewy Partum, Andrzeja Wróblewskiego, Jerzego Zielińskiego, Stanisława Szukalskiego oraz Xawerego Dunikowskiego.

      Zostały przywołane utwory znane z literatury m.in.: Eviva l`arte Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Credo Antoniego Słonimskiego, Życie Juliana Tuwima, Ocalony Tadeusza Różewicza, Pan tu nie stał Stanisława Barańczaka czy Tadeusza Różewicza Nasza mała stabilizacja. Wymienione teksty kultury powstałe na przestrzeni dziesięcioleci stały się ważnym przykładem tego, jak sztuka i twórcy reagują na zmieniającą się rzeczywistość historyczną i polityczną oraz są pomocne w definiowaniu takich pojęć jak tożsamość narodowa, postawa patriotyczna czy tradycja.

    • Wyniki wyborów szkolnych
     • Wyniki wyborów szkolnych

     • W dniach 2-4 października br. odbyło się głosowanie na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciela uczniów XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz na opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia.

      Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Maja Folleher, klasa 2b

      Zastępcą przewodniczącego została Aleksandra Olszewska, klasa 2c

      Przedstawicielem uczniów XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy został Kacper Chyła, klasa 3c

      Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został Pan Marcin Gudziak

      Rzecznikiem Praw Ucznia został Pan Arkadiusz Olszyna

       

    • Muzeum Pawiak - "Trzeba TRWAĆ!"
     • Muzeum Pawiak - "Trzeba TRWAĆ!"

     • Muzeum Więzienia Pawiak – muzeum znajdujące się przy ul. Dzielnej 24/26 w Warszawie, oddział Muzeum Niepodległości zaprosiło współpracujące z nim szkoły na uroczystości związane z "Dniami Pamięci Pawiaka".  4 października 2018 klasa IC wzięła udział  Programie historyczno - artystycznym: „Trzeba TRWAĆ!” Außerordentliche Befriedungsaktion – Akcja AB Pawiak 1939-1941 w reżyserii Marii Reif. Następnie wysłuchaliśmy wykładu  dra Piotra Stanka (Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu)   Niewola Powstańców Warszawskich 1944-1945, a na koniec było pouczające spotkanie z byłym więźniem Pawiaka. Oczywiście, mogliśmy też zwiedzić ekspozycje.

    • Dzień Pamięci o Cywlinej Ludności Powstańczej Warszawy
     • Dzień Pamięci o Cywlinej Ludności Powstańczej Warszawy

     • 02. 10. to szczególny dzień dla mieszkańców Warszawy. Powstańcy, przedstawiciele władz gminy Wola oraz uczniowie i profesorowie warszawskich szkół przybyli pod Pomnik Polegli Niepokonani na Cmentarz Powstańców Warszawy, by upamiętnić Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Prof. Maciej Żukowski wyjaśnił znaczenie nazwy Pomnika Polegli Niepokonani. Podkreślił ofiarność ludności Warszawy, poświęcenie jednostki w dążeniu do wolności ogółu. Pani Wanda Traczyk-Stawska zaapelowała o pamięć o poległych podczas powstania warszawskiego, zaznaczając przy tym, jak ważne było dla powstańców odzyskanie godności osobistej. "Pokój jest najważniejszą sprawą (...) Szukajcie przyjaciół wokół siebie i całej Europy (...) Jeśli będzie wybierać mądrze, Polska będzie bezpieczna" - powiedziała Pani Wanda.