• Warsztaty w BioCentrum Edukacji Naukowej
     • Warsztaty w BioCentrum Edukacji Naukowej

     • 17 stycznia, uczniowie klasy 2a, w ramach projektu "SCIENCE - Wolski Odkrywca" brali udziałw warsztatach pt. "Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste" organizowanych w Biocentrum Edukacji Naukowej.

      Zajęcia były nakierowane na samodzielną i twórczą pracę uczestników. Uczniowie stawiali hipotezy badawcze, samodzielnie rozwiązywali sytuacje problemowe, by ostatecznie wyciągać wnioski z własnoręcznie otrzymanych rezultatów eksperymentalnych. Przyswojona specjalistyczna wiedza dotyczyła dziedziny embriologii człowieka, niezbędnej do zrozumienia znaczenia stosowania komórek macierzystych i inżynierii tkankowej w skutecznej transplantologii i współczesnej medycynie regeneracyjnej. Warsztaty te są ściśle związane z medycyną oraz anatomią i fizjologią człowieka. Są poświęcone tkankom i wyższemu poziomowi uorganizowania organizmu. Dodatkowo są one poświęcone chorobom i mechanizmom funkcjonowania organizmu człowieka w tak zaawansowanym stopniu i promują holistyczne spojrzenie na ludzkie ciało.

      Przeprowadzone przez uczniów doświadczenia były dotychczas zarezerwowane tylko dla studentów kursów uniwersyteckich.

    • Pokaz ratownictwa rzecznego
     • Pokaz ratownictwa rzecznego

     • 17 stycznia, uczniowie klasy 1a oraz 1b, brali udział w pokazie ratownictwa rzecznego zorganizowanych przez Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie.

      Uczniowie mieli także możliwość obejrzeć sprzęt używany do ratowania tonących oraz uczestniczyły w zajęciach na temat bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych. Celem ćwiczenia dla służb było doskonalenie i koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na lodzie, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia technik ratowniczych wykorzystywanych w ratownictwie wodnym i lodowym, sprawdzenia czasów dojazdu służb na miejsce zdarzenia, usprawnienia działania i współdziałania służb i straży oraz innych podmiotów współdziałających podczas działań ratowniczych na lodzie.

    • Galeria Faras w Muzeum Narodowym
     • Galeria Faras w Muzeum Narodowym

     • Niezauważana  przez większość zwiedzających, a jedyna w Europie i wyjątkowa w skali światowej ekspozycja zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego Galeria Faras była  głównym obiektem naszego zwiedzania Muzeum Narodowego w dniu 15 stycznia 2019. W nowocześniej zaaranżowanej ekspozycji pokazywany jest m.in. unikalny w skali światowej zbiór malowideł i elementów architektonicznych z katedry w Faras, odkrytej przez polską misję archeologiczną kierowaną przez prof. Kazimierza Michałowskiego. Mamy powód, aby naprawdę się szczycić tym wielkim odkryciem.

    • Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów
     • Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów

     • Każdego roku klasy pierwsze poznają historię Holokaustu idąc Traktem Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie. Trakt tworzy integralną całość wraz z wcześniej wzniesionymi: pomnikiem Bohaterów Getta i Kopcem Anielewicza. Składa się na niego ciąg 22 kamiennych form pamiątkowych (17 bloków, 1 obelisk, 1 płyta, 2 tablice i 1 pomnik) usytuowanych wzdłuż ulic Zamenhofa, Dubois i Stawki. Wycieczka ta dla klasy IC i koła varsavianistycznego odbyła się 14 stycznia 2019.

    • BAKCYL lekcje Warszawskiego Instytutu Bankowości
     • BAKCYL lekcje Warszawskiego Instytutu Bankowości

     • Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy.

      W dniach 07 - 11 stycznia 2019 uczniowie klas pierwszych byli uczestnikami lekcji BAKCYLA prowadzonych przez wolontariuszy banków, doświadcznych praktyków. Lekcjom towarzyszyły: prezentacja Power Point, ćwiczenia praktyczne, filmiki edukacyjne.

    • Akademia Młodego Dziennikarza 2018
     • Akademia Młodego Dziennikarza 2018

     • Jesienią 2018r. EDSM zrealizowała we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Stowarzyszeniem POLIS trzecią edycję warsztatów dla młodzieży zainteresowanej dziennikarstwem pt. Akademia Młodego Dziennikarza. Program skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych związanych ze szkolnymi gazetkami oraz osób zainteresowanych stawianiem pierwszych kroków w dziennikarstwie. Akademia miała na celu poprawę warsztatu dziennikarskiego młodych ludzi oraz zapoznanie ich ze współczesnym obrazem pracy dziennikarskiej. Warsztaty zwieńczyła publikacja materiałów stworzonych przez uczestników na temat "Patriotyzm 2.0".

      Tym razem to aplikacja Wiktorii Wilczyńskiej z klasy IB wzbudziła zainteresowanie jurorów. Komisja poszukiwała osób otwartych na nowe wyzwania, pragnących zdobyć profesjonalny warsztat, gotowych

      do podjęcia trudnych i aktualnych tematów. Wiktoria wzięła udział w 3 weekendowych warsztatach,  uczestniczyła w cotygodniowych wizytach studyjnych w redakcjach prasowych, telewizyjnych oraz radiowych, organach władzy państwowej oraz spotkaniach ze znanymi dziennikarzami. Gratulujemy sukcesu oraz dziękujemy za udział w pracach zespołu „Monitora Traugutta”!