• Noc biologów
     • Noc biologów

     • Dnia 11 stycznia 2019 r. odbyła się  ósma edycja Nocy Biologów na Wydziale Biologii oraz w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na biologów czekały niesamowite atrakcje. Odbyły się warsztaty i wykłady o szerokiej tematyce prowadzone przez wybitnych naukowców. Ponadto można było wziąć udział w grach interaktywnych, talk show oraz nocy żywych trupów. Nie zabrakło stoisk o charakterze przyrodniczym, które nadawały klimat temu miejscu. Noc Biologów przyciągnęła tłumy zainteresowanych. Do ich grona m.in. należały uczennice z naszego liceum. Wzięły one m. in. udział w warsztatach o prostych barwieniach roślin. 

      W pierwszej części zajęć licealistki zabarwiły merystemy wierzchołkowe korzeni cebuli acetoorceiną z kwasem solnym i oglądały je pod mikroskopem elektronowym. Należało znaleźć dzielące się komórki w preparacie.

      W drugiej części zajęć zabarwiły komórki drewna safraniną i analizowały je pod tym samym mikroskopem. W dalszej części zajęć nastąpiło zwiedzanie laboratoriów. Uczennice weszły do tzw. zakrystii, gdzie prowadzone są hodowle euglen i dowiedziały się o ich funkcjonowaniu oraz przeprowadzanych na nich badaniach. Przez szybę oglądały wnętrze Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek oraz słuchały krótkiego wykładu na temat zasad pracy w nim. 

      Innym ciekawym warsztatem okazały się być zajęcia dotyczące genomów. Uczennice dowiedziały się w jaki sposób na podstawie sekwencji białek naukowcy są w stanie stwierdzić, które gatunki grzybów wytwarzają substancje zdolne do zahamowania wzrostu bakterii. Zajęcia składały się z krótkiej prelekcji oraz zadania, które polegało na określeniu sekwencji białek i połączeniu ich z antybiotykiem wytwarzanym przez daną pleśń. 

      Na Nocy Biologów każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wykłady i warsztaty obejmowały tematykę z każdej dziedziny. Zajęcia przeprowadzane były przez kompetentnych profesorów i naukowców zajmujących się na co dzień poruszaną tematyką. Każdy mógł wziąć udział w konkursach z nagrodami, obejrzeć fascynujące filmy naukowe oraz zapoznać się z przyrodniczymi wystawami.

    • Projekt ekologiczny "Właściwe postępowanie z odpadami"
     • Projekt ekologiczny "Właściwe postępowanie z odpadami"

     • W dniach 02 – 25 stycznia 2019 r. uczniowie klas 1 – 3 brali udział w projekcie edukacyjnym pt. „Właściwe postępowanie z odpadami”.

      Młodzież naszej szkoły brała udział w konkursach, quizach oraz warsztatach opracowanych przy współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową Inwestorów w Polsce, EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

      W ramach nawiązanej współpracy szkoła otrzymała zestawy umożliwiające samodzielne przeprowadzenie analizy chemicznej wód oraz gleb. Otrzymane walizki będą wykorzystane podczas zajęć w klasie, jak i terenie. Młody badacz będzie mógł przeprowadzić prawie 500 fascynujących testów kolorystycznych na zawartość w wodzie amoniaku, azotynów, azotanów, fosforanów, czy też jonów żelaza. Przy pomocy zestawu uczeń będzie mógł określić również skalę twardości wody oraz stopień kwasowości pH.

      Zwycięzcy konkursu na plakat oraz quizu otrzymali drobne nagrody rzeczowe.

    • Wizyta w Muzeum Literatury
     • Wizyta w Muzeum Literatury

     • "Każda literatura jest odbiciem umiejętności narodowych" - taką tezę postawił Adam Mickiewicz podczas wykładu z literatury słowiańskiej w College de France. W celu dogłębnego poznania biografii i twórczości naszego wieszcza narodowego, w dn. 25.01. uczniowie klasy llB udali się do Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Miejsce to zawiera ogromną ilość pamiątek, rękopisów, oryginalnych wydań dzieł poety. Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie przez kustosza muzeum, który opowiedział nam o życiu prywatnym i literackim tej genialnej osobowości. Dla uczniów było to również podsumowanie pracy z omawianą na lekcji lekturą - lll cz. "Dziadów" oraz wstęp do kolejnej, "Pana Tadeusza".

    • „Na stoku cytadeli poniósł śmierć okrutną...” - Dzień Patrona
     • „Na stoku cytadeli poniósł śmierć okrutną...” - Dzień Patrona

     •        Podczas uroczystego apelu przywołaliśmy wydarzenia związane z wybuchem powstania styczniowego, a także upamiętniliśmy wielkiego bohatera, w którym „hart był i wola żelazna”. Romuald Traugutt - jego chwalebne imię od 1958 r. nosi XLV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. Niech słowa Kornela Ujejskiego staną się poetyckim przywołaniem biografii wielkiego przywódcy:

      Na stoku cytadeli poniósł śmierć okrutną...
      Nie ginie, kto za wiarę i wolność umiera;
      A jednak grób zarasta pamięć się zaciera,
      To smutno!
       

      Ledwie dla własnych potrzeb wystarcza uczucie,
      Przestano cześć oddawać żałobnym pamiątkom -
      I brakło chleba twoim sierocym dziewczątkom,
      Traugucie!

               Słowa Romualda Traugutta, jego życiorys, a także wiersze polskich poetów stały się kanwą widowiska poetycko-muzycznego, będącego nie tylko lekcją historii, ale przede wszystkim przesłaniem, by krzewić wśród młodzieży postawy patriotyzmu, odwagi i honoru. „Niech nie opuszcza Was duch ofiary i męstwa” – to słowa człowieka, który poniósł męczeńską śmierć w publicznej egzekucji  5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli warszawskiej wśród tłumów, przypatrującej się bezsilnej ludności. Nie pozwólmy, by najwyższa ofiara złożona przez naszych przodków została zaprzepaszczona. Walczmy o pamięć narodową ucząc się języka, historii i kultury polskiej.

    • Filtry Warszawskie
     • Filtry Warszawskie

     • Uczniowie klasy 1a oraz 2a, uczestniczący w projekcie edukacyjnym "SCIENCE - Wolski Odkrywca", zwiedzali dzisiaj  - 23.01.2019 - Filtry Warszawskie.

      Unikalne, piękne i perfekcyjnie zaprojektowane – działające od ponad 130 lat Filtry Warszawskie zachwycają kunsztem architektonicznym i precyzją wykonania. Zabytkowy kompleks budynków na terenie stacji uznawany za perłę architektury przemysłowej XIX wieku zaprojektowany został przez Williama Lindleya.

      Zwiedzanie Stacji Filtrów to wyjątkowa okazja do zapoznania się z procesem uzdatniania wody oraz historią Wodociągów Warszawskich. Podczas wizyty młodzież zobaczyła zabytkowe obiekty zakładu, m.in. wieżę ciśnień, filtr powolny z 1886 r. oraz uruchomiony w 1933 roku Zakład Filtrów Pospiesznych. 

    • Warsztaty w BioCentrum Edukacji Naukowej
     • Warsztaty w BioCentrum Edukacji Naukowej

     • 17 stycznia, uczniowie klasy 2a, w ramach projektu "SCIENCE - Wolski Odkrywca" brali udziałw warsztatach pt. "Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste" organizowanych w Biocentrum Edukacji Naukowej.

      Zajęcia były nakierowane na samodzielną i twórczą pracę uczestników. Uczniowie stawiali hipotezy badawcze, samodzielnie rozwiązywali sytuacje problemowe, by ostatecznie wyciągać wnioski z własnoręcznie otrzymanych rezultatów eksperymentalnych. Przyswojona specjalistyczna wiedza dotyczyła dziedziny embriologii człowieka, niezbędnej do zrozumienia znaczenia stosowania komórek macierzystych i inżynierii tkankowej w skutecznej transplantologii i współczesnej medycynie regeneracyjnej. Warsztaty te są ściśle związane z medycyną oraz anatomią i fizjologią człowieka. Są poświęcone tkankom i wyższemu poziomowi uorganizowania organizmu. Dodatkowo są one poświęcone chorobom i mechanizmom funkcjonowania organizmu człowieka w tak zaawansowanym stopniu i promują holistyczne spojrzenie na ludzkie ciało.

      Przeprowadzone przez uczniów doświadczenia były dotychczas zarezerwowane tylko dla studentów kursów uniwersyteckich.

    • Pokaz ratownictwa rzecznego
     • Pokaz ratownictwa rzecznego

     • 17 stycznia, uczniowie klasy 1a oraz 1b, brali udział w pokazie ratownictwa rzecznego zorganizowanych przez Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie.

      Uczniowie mieli także możliwość obejrzeć sprzęt używany do ratowania tonących oraz uczestniczyły w zajęciach na temat bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych. Celem ćwiczenia dla służb było doskonalenie i koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na lodzie, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia technik ratowniczych wykorzystywanych w ratownictwie wodnym i lodowym, sprawdzenia czasów dojazdu służb na miejsce zdarzenia, usprawnienia działania i współdziałania służb i straży oraz innych podmiotów współdziałających podczas działań ratowniczych na lodzie.

    • Galeria Faras w Muzeum Narodowym
     • Galeria Faras w Muzeum Narodowym

     • Niezauważana  przez większość zwiedzających, a jedyna w Europie i wyjątkowa w skali światowej ekspozycja zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego Galeria Faras była  głównym obiektem naszego zwiedzania Muzeum Narodowego w dniu 15 stycznia 2019. W nowocześniej zaaranżowanej ekspozycji pokazywany jest m.in. unikalny w skali światowej zbiór malowideł i elementów architektonicznych z katedry w Faras, odkrytej przez polską misję archeologiczną kierowaną przez prof. Kazimierza Michałowskiego. Mamy powód, aby naprawdę się szczycić tym wielkim odkryciem.

    • Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów
     • Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów

     • Każdego roku klasy pierwsze poznają historię Holokaustu idąc Traktem Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie. Trakt tworzy integralną całość wraz z wcześniej wzniesionymi: pomnikiem Bohaterów Getta i Kopcem Anielewicza. Składa się na niego ciąg 22 kamiennych form pamiątkowych (17 bloków, 1 obelisk, 1 płyta, 2 tablice i 1 pomnik) usytuowanych wzdłuż ulic Zamenhofa, Dubois i Stawki. Wycieczka ta dla klasy IC i koła varsavianistycznego odbyła się 14 stycznia 2019.

    • BAKCYL lekcje Warszawskiego Instytutu Bankowości
     • BAKCYL lekcje Warszawskiego Instytutu Bankowości

     • Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy.

      W dniach 07 - 11 stycznia 2019 uczniowie klas pierwszych byli uczestnikami lekcji BAKCYLA prowadzonych przez wolontariuszy banków, doświadcznych praktyków. Lekcjom towarzyszyły: prezentacja Power Point, ćwiczenia praktyczne, filmiki edukacyjne.

    • Akademia Młodego Dziennikarza 2018
     • Akademia Młodego Dziennikarza 2018

     • Jesienią 2018r. EDSM zrealizowała we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Stowarzyszeniem POLIS trzecią edycję warsztatów dla młodzieży zainteresowanej dziennikarstwem pt. Akademia Młodego Dziennikarza. Program skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych związanych ze szkolnymi gazetkami oraz osób zainteresowanych stawianiem pierwszych kroków w dziennikarstwie. Akademia miała na celu poprawę warsztatu dziennikarskiego młodych ludzi oraz zapoznanie ich ze współczesnym obrazem pracy dziennikarskiej. Warsztaty zwieńczyła publikacja materiałów stworzonych przez uczestników na temat "Patriotyzm 2.0".

      Tym razem to aplikacja Wiktorii Wilczyńskiej z klasy IB wzbudziła zainteresowanie jurorów. Komisja poszukiwała osób otwartych na nowe wyzwania, pragnących zdobyć profesjonalny warsztat, gotowych

      do podjęcia trudnych i aktualnych tematów. Wiktoria wzięła udział w 3 weekendowych warsztatach,  uczestniczyła w cotygodniowych wizytach studyjnych w redakcjach prasowych, telewizyjnych oraz radiowych, organach władzy państwowej oraz spotkaniach ze znanymi dziennikarzami. Gratulujemy sukcesu oraz dziękujemy za udział w pracach zespołu „Monitora Traugutta”!

    • Cmentarz Powstańców Warszawskich
     • Cmentarz Powstańców Warszawskich

     • 13 grudnia kilkuosobowa grupa naszej szkoły wykonała zadanie, o które prosiła nas podczas ostatniego spotkania z wolontariuszami całej Warszawy p.  Wanda Traczyk-Stawska „Pączek”-   działaczka podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej , żołnierz AK i uczestniczka Powstania Warszawskiego.  Oddaliśmy hołd poległym i złożyliśmy wieńce na Cmentarzu Powstańców Warszawy – największym w Polsce cmentarzu wojenny, otwartym 25 listopada 1945. A ponieważ była to właśnie 37 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce, tym większą czuliśmy więź z poległymi niepokonanymi

    • Centrum Wielokulturowe.
     • Centrum Wielokulturowe.

     • W dniu 14.12.2018 r. uczniowie klasy 1c odwiedzili Centrum Wielokulturowe, gdzie wzięli udział w warsztatch na temat budowania tolerancji i redukcji uprzedzeń. Centrum działa od lat w sferze wielokulturowości, równości i przeciwdziałania dyskryminacji wobec wszystkich grup społecznych uwzględniając problematykę migracyjną i uchodźczą. To miejsce spotkań dla przedstawicieli różnych narodowości, gdzie można uczyć się języka polskiego, poznać różne zwyczaje i tradycje związane z miejscem pochodzenia. W atmosferze sprzyjającej swobodnej wypowiedzi, uczniowie mieli okazję przyjrzeć się własnej tożsamości, różnorodnym stereotypom i uprzedzeniom. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i możliwość udziału w zajęciach.

    • Zbiórka dla schroniska! 
     • Zbiórka dla schroniska! 

     • 15 grudnia 2018 r. byliśmy z wizytą w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Józefowie. Przekazaliśmy na rzecz podopiecznych karmę, koce, zabawki, smycze, które zbieraliśmy podczas jednomiesięcznej akcji szkolnej Zbiórka dla schroniska! oraz kwotę 541 zł uzyskaną podczas kiermaszu świątecznego w naszej szkole.

    • Fajnie być wolontariuszem
     • Fajnie być wolontariuszem

     • Po różnych wspaniałych działaniach (np. rozdawanie obiadów bezdomnym w  domu Sióstr Misjonarki Miłości ul. Poborzańska 33)  przyszedł czas na moment wypoczynku w Dniu Wolontariatu. Zostaliśmy zaproszeni do Urzędu Gminy na uroczystość, podczas której najlepsi wolontariusze (z naszej szkoły Wiktoria Pazińska z IIIB) otrzymali podziękowania od Burmistrza Dzielnicy WOLA. Pan Marcin Hakiel - instruktor tańca i wolontariusz opowiadał o sobie i  uczył nas tańczyć. Na koniec były kaloryczne pączki...

    • "Feldmarszałek Paskiewicz. Historia kariery idealnej" - spotkanie czytelnicze w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
     • "Feldmarszałek Paskiewicz. Historia kariery idealnej" - spotkanie czytelnicze w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

     • 14 grudnia w ramach cyklu spotkań z książką, w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej miała miejsce promocja książki "Feldmarszałek Paskiewicz. Historia kariery idealnej" Dimitrija Mitiurina. Spotkanie poprowadził pan Jan Engelgard, który przybliżył przybyłym gościom postać namiestnika Królestwa Polskiego, księcia erywańskiego i warszawskiego. Iwan Fiodorowicz Paskiewicz, jakkolwiek kontrowersyjny i przez wielu postrzegany negatywnie, stawiany jest przez historyków wśród największych, parających się rzemiosłem wojennym. Adiunkt Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, pan Michał Cieślak szczegółowo nakreślił przebieg kariery wojskowej feldmarszałka. Następstwem obu paneli była dyskusja, w której wzięli udział uniwersyteccy pracownicy naukowi, specjaliści ds. wojskowości rosyjskiej.

    • Projekt "Poszukiwacze skarbów"
     • Projekt "Poszukiwacze skarbów"

     • Przez ostatnie 2 miesiące czwórka "Poszukiwaczy skarbu Jana Pawła II" żyła bardzo intensywnie. Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Warszawa- to miejsca, w których nauczyciele i uczniowie 11 szkół z całej Polski szukali istotnych dla człowieka i jego wolności wartości. W ostatni weekend otrzymaliśmy dyplomy, choć nadal - teraz już w naszej szkole- będziemy kontynuować ten wspaniały projekt. Zachęcamy wszystkich do oglądania na holu naszych zdjęć.

    • Kiermasz Świąteczny
     • Kiermasz Świąteczny

     • Kiermasze świąteczne organizowane wspólnie przez wolontariat i szkolne koło PCK,  stają się już w naszej szkole tradycją. Po raz kolejny dochód z tej zbiórki  przeznaczony został na wsparcie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Józefowie. Wcześniej zbieraliśmy koce i karmę dla tamtejszych kotów i piesków. Odzew był niesamowity, również ze strony rodziców, którzy przyszli wieczorem 11 grudnia na zebranie. Wszystkim w imieniu tych zwierzątek serdecznie dziękujemy. Zebraliśmy 541 złotych. Jesteście wspaniali!!!

    • VI edycja Tygodnia Konstytucyjnego
     • VI edycja Tygodnia Konstytucyjnego

     • Tydzień Konstytucyjny to VI edycja ogólnopolska, a dla naszej szkoły już 4 edycja, którą patronatem objął dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

      Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. Chcą promować świadome obywatelstwo, zachęcać młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi i zwracać ich uwagę na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.

      W tym roku szkolnym nasza szkoła gościła w swoich progach Pana Jakuba Szczepkowskiego, adwokata kancelarii Jakub Szczepkowski Kancelaria Adwokacka.

       
    • Warsztaty w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
     • Warsztaty w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

     • 29 listopada, uczniowie klasy 1a, w ramach projektu "SCIENCE - Wolski Odkrywca" brali udział w warsztatach pt. "Specyficzne właściwości wody" zorganizowanych przy wpsółpracy z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

      Celem zajęć było przedstawienie właściwości fizycznych (barwa, gęstość, temperatura wrzenia) i chemicznych wody (reakcja z metalami aktywnymi). Omówione zostały stany skupienia wody i przemiany fazowe. Młodzież doświadczalnie porównywali gęstości wody względem innych substancji, przybliżona im zostało pojęcie twardości wody (całkowita, węglanowa, niewęglanowa) oraz nauczyli się , jak ją usuwać doswiadczalnie.