Poniedziałek 19.02.2018

liczba odwiedzin: 378608

Fundacja wspierania edukacji im. Romualda Traugutta

 

"Fundacja wspierania edukacji im. Romualda Traugutta" działająca przy XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta została założona 14 marca 2012 roku z inicjatywy dyrektora i rodziców uczniów.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju i podniesienia poziomu kształcenia w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta z siedzibą w Warszawie, ul. Miła 26.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 • współfinansowanie zajęć dodatkowych (koła zainteresowań, przygotowawcze do olimpiad oraz matury) oraz sportowych dla uczniów XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta,
 • promowanie sukcesów i właściwych postaw uczniów w formie nagród pieniężnych dla uczniów oraz absolwentów, którzy osiągają najwyższe wyniki podczas egzaminów lub konkursów zewnętrznych,
 • organizowanie konkursów szkolnych z różnych dziedzin i fundowanie nagród dla uczniów,
 • wspomaganie XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w zakresie zaopatrzenia w podręczniki, książki dla biblioteki oraz pomoce naukowe,
 • poprawę stanu technicznego XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta m.in. poprzez zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i wyposażenia,
 • wspieranie inicjatyw wychowawczych szkoły poprzez analizę tych działań i nagradzanie najbardziej zaangażowanych w proces wychowawczy nauczycieli i wychowawców.

 

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

Kontakt

 • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
  ul. Miła 26
  01 - 047 Warszawa
 • (+48) 22 838 35 32
  (+48) 22 838 98 96

Kontakt

    fax. (+48) 22 838 35 32

e-mail: lo45@traugutt.edu.pl

 

Mapa