Poniedziałek 19.02.2018

liczba odwiedzin: 378642

Uczniowie

  

  Samorząd Uczniowski XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta działa w oparciu o art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły oraz samorządy klasowe złożone z przedstawicieli poszczególnych klas. Jest organizacją apolityczną niezależną od administracji oświatowej. Reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej. Będąc organizacją demokratyczną daje możliwość w sposób nieskrępowany wybierania swoich przedstawicieli, którzy mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu i życiu Naszej społeczności szkolnej.

  Samorząd Uczniowski to zespół aktywnych, kreatywnych i bardzo wesołych, młodych ludzi uczęszczających do naszego liceum, którzy chcą mieć realny wpływ na życie szkoły. Tu WSZYSCY uczniowie wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego, czyli do jednego z najważniejszych organów szkoły.

Nasz samorząd zajmuje się między innymi:

 • organizacją życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • organizowaniem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
 • wysuwaniem kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 • współdziałaniem z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną Liceum w realizacji zadań szkoły,
 • informowaniem społeczności szkolnej o zarządzeniach dotyczących życia szkoły,
 • rozpatrywaniem ewentualnych skarg

 

Co daje działalność w SU?

Przede wszystkim:
- zmusza do myślenia i aktywności,
- daje możliwosć wpływania na życie szkoły,
- zwiększa tempo Twojego życia,
- rozwija kreatywność,
- uczy pracy w zespole,
- rozwija zdolności organizacyjne,
- rozwijać pasje i zainteresowania.
- integruje uczniów i nauczycieli.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

 • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
  ul. Miła 26
  01 - 047 Warszawa
 • (+48) 22 838 35 32
  (+48) 22 838 98 96

Kontakt

    fax. (+48) 22 838 35 32

e-mail: lo45@traugutt.edu.pl

 

Mapa