• Maturzyści Traugutta sadzą drzewa
     • Maturzyści Traugutta sadzą drzewa

     • U zbiegu ulicy Smoczej i Dzielniej, na skwerze Apfelbauma, aby uczcić uzyskanie świadectw dojrzałości, w dniu 30 czerwca 2017 r.,zasadziliśmy drzewo - piękny wiąz.

      W wydarzeniu uczestniczyła pani Małgorzata Żuber - Zielicz  - Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy, pan Krzysztof Strzałkowski - Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, pani Grażyna Orzechowska - Mikulska - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola m.st  Warszawy oraz dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wolskich szkół ponadgimnazjalnych i rodzice szczęśliwych absolwentów.

      To niezwykłe spotkanie upamiętnione zostało na tablicy znajdującej się w okolicy zasadzonych wiązów.

      Na tablicy przywołane zostały słowa Fiodora Dostojewskiego:

        "Jak można przechodzić koło drzewa i nie być szczęśliwym, że się je widzi?
      Rozmawiać z człowiekiem i nie
      być szczęśliwym, że się go kocha?"

    • Tydzień Konstytucyjny
     • Tydzień Konstytucyjny

     • Jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Tygodniu Konstytucyjnym. To lekce przeprowadzane przez prawników w szkołach średnich mające na celu zapoznanie i uwrażliwienie młodych ludzi na treści naszej Konstytucji. Szczególny nacisk w tym roku położono na prawa człowieka. Nowością było także spotkanie z sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie Panem Rafałem Wagnerem, podczas którego nie tylko uczniowie dowiedzieli się o charakterze pracy sędziego ale mogli wczuć się w jego rolę ubierając togę sędziowską.