• Projekt ekologiczny "Właściwe postępowanie z odpadami"
     • Projekt ekologiczny "Właściwe postępowanie z odpadami"

     • W dniach 02 – 25 stycznia 2019 r. uczniowie klas 1 – 3 brali udział w projekcie edukacyjnym pt. „Właściwe postępowanie z odpadami”.

      Młodzież naszej szkoły brała udział w konkursach, quizach oraz warsztatach opracowanych przy współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową Inwestorów w Polsce, EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

      W ramach nawiązanej współpracy szkoła otrzymała zestawy umożliwiające samodzielne przeprowadzenie analizy chemicznej wód oraz gleb. Otrzymane walizki będą wykorzystane podczas zajęć w klasie, jak i terenie. Młody badacz będzie mógł przeprowadzić prawie 500 fascynujących testów kolorystycznych na zawartość w wodzie amoniaku, azotynów, azotanów, fosforanów, czy też jonów żelaza. Przy pomocy zestawu uczeń będzie mógł określić również skalę twardości wody oraz stopień kwasowości pH.

      Zwycięzcy konkursu na plakat oraz quizu otrzymali drobne nagrody rzeczowe.

    • Wizyta w Muzeum Literatury
     • Wizyta w Muzeum Literatury

     • "Każda literatura jest odbiciem umiejętności narodowych" - taką tezę postawił Adam Mickiewicz podczas wykładu z literatury słowiańskiej w College de France. W celu dogłębnego poznania biografii i twórczości naszego wieszcza narodowego, w dn. 25.01. uczniowie klasy llB udali się do Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Miejsce to zawiera ogromną ilość pamiątek, rękopisów, oryginalnych wydań dzieł poety. Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie przez kustosza muzeum, który opowiedział nam o życiu prywatnym i literackim tej genialnej osobowości. Dla uczniów było to również podsumowanie pracy z omawianą na lekcji lekturą - lll cz. "Dziadów" oraz wstęp do kolejnej, "Pana Tadeusza".

    • „Na stoku cytadeli poniósł śmierć okrutną...” - Dzień Patrona
     • „Na stoku cytadeli poniósł śmierć okrutną...” - Dzień Patrona

     •        Podczas uroczystego apelu przywołaliśmy wydarzenia związane z wybuchem powstania styczniowego, a także upamiętniliśmy wielkiego bohatera, w którym „hart był i wola żelazna”. Romuald Traugutt - jego chwalebne imię od 1958 r. nosi XLV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. Niech słowa Kornela Ujejskiego staną się poetyckim przywołaniem biografii wielkiego przywódcy:

      Na stoku cytadeli poniósł śmierć okrutną...
      Nie ginie, kto za wiarę i wolność umiera;
      A jednak grób zarasta pamięć się zaciera,
      To smutno!
       

      Ledwie dla własnych potrzeb wystarcza uczucie,
      Przestano cześć oddawać żałobnym pamiątkom -
      I brakło chleba twoim sierocym dziewczątkom,
      Traugucie!

               Słowa Romualda Traugutta, jego życiorys, a także wiersze polskich poetów stały się kanwą widowiska poetycko-muzycznego, będącego nie tylko lekcją historii, ale przede wszystkim przesłaniem, by krzewić wśród młodzieży postawy patriotyzmu, odwagi i honoru. „Niech nie opuszcza Was duch ofiary i męstwa” – to słowa człowieka, który poniósł męczeńską śmierć w publicznej egzekucji  5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli warszawskiej wśród tłumów, przypatrującej się bezsilnej ludności. Nie pozwólmy, by najwyższa ofiara złożona przez naszych przodków została zaprzepaszczona. Walczmy o pamięć narodową ucząc się języka, historii i kultury polskiej.

    • Filtry Warszawskie
     • Filtry Warszawskie

     • Uczniowie klasy 1a oraz 2a, uczestniczący w projekcie edukacyjnym "SCIENCE - Wolski Odkrywca", zwiedzali dzisiaj  - 23.01.2019 - Filtry Warszawskie.

      Unikalne, piękne i perfekcyjnie zaprojektowane – działające od ponad 130 lat Filtry Warszawskie zachwycają kunsztem architektonicznym i precyzją wykonania. Zabytkowy kompleks budynków na terenie stacji uznawany za perłę architektury przemysłowej XIX wieku zaprojektowany został przez Williama Lindleya.

      Zwiedzanie Stacji Filtrów to wyjątkowa okazja do zapoznania się z procesem uzdatniania wody oraz historią Wodociągów Warszawskich. Podczas wizyty młodzież zobaczyła zabytkowe obiekty zakładu, m.in. wieżę ciśnień, filtr powolny z 1886 r. oraz uruchomiony w 1933 roku Zakład Filtrów Pospiesznych. 

    • Warsztaty w BioCentrum Edukacji Naukowej
     • Warsztaty w BioCentrum Edukacji Naukowej

     • 17 stycznia, uczniowie klasy 2a, w ramach projektu "SCIENCE - Wolski Odkrywca" brali udziałw warsztatach pt. "Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste" organizowanych w Biocentrum Edukacji Naukowej.

      Zajęcia były nakierowane na samodzielną i twórczą pracę uczestników. Uczniowie stawiali hipotezy badawcze, samodzielnie rozwiązywali sytuacje problemowe, by ostatecznie wyciągać wnioski z własnoręcznie otrzymanych rezultatów eksperymentalnych. Przyswojona specjalistyczna wiedza dotyczyła dziedziny embriologii człowieka, niezbędnej do zrozumienia znaczenia stosowania komórek macierzystych i inżynierii tkankowej w skutecznej transplantologii i współczesnej medycynie regeneracyjnej. Warsztaty te są ściśle związane z medycyną oraz anatomią i fizjologią człowieka. Są poświęcone tkankom i wyższemu poziomowi uorganizowania organizmu. Dodatkowo są one poświęcone chorobom i mechanizmom funkcjonowania organizmu człowieka w tak zaawansowanym stopniu i promują holistyczne spojrzenie na ludzkie ciało.

      Przeprowadzone przez uczniów doświadczenia były dotychczas zarezerwowane tylko dla studentów kursów uniwersyteckich.

    • Pokaz ratownictwa rzecznego
     • Pokaz ratownictwa rzecznego

     • 17 stycznia, uczniowie klasy 1a oraz 1b, brali udział w pokazie ratownictwa rzecznego zorganizowanych przez Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie.

      Uczniowie mieli także możliwość obejrzeć sprzęt używany do ratowania tonących oraz uczestniczyły w zajęciach na temat bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych. Celem ćwiczenia dla służb było doskonalenie i koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na lodzie, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia technik ratowniczych wykorzystywanych w ratownictwie wodnym i lodowym, sprawdzenia czasów dojazdu służb na miejsce zdarzenia, usprawnienia działania i współdziałania służb i straży oraz innych podmiotów współdziałających podczas działań ratowniczych na lodzie.

    • Galeria Faras w Muzeum Narodowym
     • Galeria Faras w Muzeum Narodowym

     • Niezauważana  przez większość zwiedzających, a jedyna w Europie i wyjątkowa w skali światowej ekspozycja zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego Galeria Faras była  głównym obiektem naszego zwiedzania Muzeum Narodowego w dniu 15 stycznia 2019. W nowocześniej zaaranżowanej ekspozycji pokazywany jest m.in. unikalny w skali światowej zbiór malowideł i elementów architektonicznych z katedry w Faras, odkrytej przez polską misję archeologiczną kierowaną przez prof. Kazimierza Michałowskiego. Mamy powód, aby naprawdę się szczycić tym wielkim odkryciem.

    • Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów
     • Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów

     • Każdego roku klasy pierwsze poznają historię Holokaustu idąc Traktem Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie. Trakt tworzy integralną całość wraz z wcześniej wzniesionymi: pomnikiem Bohaterów Getta i Kopcem Anielewicza. Składa się na niego ciąg 22 kamiennych form pamiątkowych (17 bloków, 1 obelisk, 1 płyta, 2 tablice i 1 pomnik) usytuowanych wzdłuż ulic Zamenhofa, Dubois i Stawki. Wycieczka ta dla klasy IC i koła varsavianistycznego odbyła się 14 stycznia 2019.

    • BAKCYL lekcje Warszawskiego Instytutu Bankowości
     • BAKCYL lekcje Warszawskiego Instytutu Bankowości

     • Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy.

      W dniach 07 - 11 stycznia 2019 uczniowie klas pierwszych byli uczestnikami lekcji BAKCYLA prowadzonych przez wolontariuszy banków, doświadcznych praktyków. Lekcjom towarzyszyły: prezentacja Power Point, ćwiczenia praktyczne, filmiki edukacyjne.

    • Akademia Młodego Dziennikarza 2018
     • Akademia Młodego Dziennikarza 2018

     • Jesienią 2018r. EDSM zrealizowała we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Stowarzyszeniem POLIS trzecią edycję warsztatów dla młodzieży zainteresowanej dziennikarstwem pt. Akademia Młodego Dziennikarza. Program skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych związanych ze szkolnymi gazetkami oraz osób zainteresowanych stawianiem pierwszych kroków w dziennikarstwie. Akademia miała na celu poprawę warsztatu dziennikarskiego młodych ludzi oraz zapoznanie ich ze współczesnym obrazem pracy dziennikarskiej. Warsztaty zwieńczyła publikacja materiałów stworzonych przez uczestników na temat "Patriotyzm 2.0".

      Tym razem to aplikacja Wiktorii Wilczyńskiej z klasy IB wzbudziła zainteresowanie jurorów. Komisja poszukiwała osób otwartych na nowe wyzwania, pragnących zdobyć profesjonalny warsztat, gotowych

      do podjęcia trudnych i aktualnych tematów. Wiktoria wzięła udział w 3 weekendowych warsztatach,  uczestniczyła w cotygodniowych wizytach studyjnych w redakcjach prasowych, telewizyjnych oraz radiowych, organach władzy państwowej oraz spotkaniach ze znanymi dziennikarzami. Gratulujemy sukcesu oraz dziękujemy za udział w pracach zespołu „Monitora Traugutta”!