• Historia Muranowa i warsztaty.
    • Historia Muranowa i warsztaty.

    • 29.03.2021
    • Kościół św. Augustyna jest jednym z nielicznych kościołów w Warszawie ocalałych podczas wojny. Choć znajdował się w obszarze getta i został zamknięty, księża przez dłuższy czas przebywali tu i pomagali Żydom. Z chwilą likwidacji getta, w kościele utworzono magazyn w którym składowano mienie zrabowane Żydom, następnie kościół sprofanowano i przekształcono na stajnię. Rekolekcje w tym kościele to jednocześnie nauka historii. 23 marca- po konferencji w kościele- grupa chętnych zwiedzała jeszcze okoliczne miejsca na Muranowie. Drugiego dnia konferencja odbyła się w szkole i połączona była z warsztatami wolontariatu misyjnego.

   • Warsztaty ze studentami
    • Warsztaty ze studentami

    • 22.03.2021
    • W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele wychowania fizycznego nawiązali współpracę z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny. W skład organizacji wchodzi Program Stały ds. Zdrowia Publicznego, którego zadaniem jest propagowanie zdrowego odżywiania i edukacja społeczeństwa na temat zaburzeń odżywiania.

     W ramach lekcji, mających formę dyskusji, poruszane były tematy anoreksji, bulimii, ortoreksji, bigoreksji i jedzenia kompulsywnego. Wykorzystując prezentacje studenci przedstawili charakterystyczne cechy tych chorób z uwzględnieniem objawów, po których można je rozpoznać u bliskich czy znajomych, a także przekazali informacje o sposobach i miejscach pomocy.

     Drugim zagadnieniem poruszonym na lekcjach było szeroko pojęte zdrowe odżywianie. Wolontariusze przekazali uczniom wiedzę na temat komponowania zdrowych posiłków oraz informacje o wpływie na zdrowie najpopularniejszych diet – bezglutenowej, wegetariańskiej, wysokobiałkowej czy ketogennej. W związku z tym, że wiele osób sięga do nich w sposób nieprzemyślany, przedstawili ich realny wpływ na zdrowie.

     Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną lekcje odbywały się w formie zdalnej na lekcjach wychowania fizycznego. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych i przygotowanych edukatorów-studentów, a młodzież chętnie zadawała pytania związane z prezentacją.

      

   • Smutna wiadomość!
    • Smutna wiadomość!

    • 17.03.2021
    • Uprzejmie informujemy, że zmarł nasz były nauczyciel i przyjaciel młodzieży pan Witold Szypuła. W naszej szkole był nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa.

     Był człowiekiem z pasją, ogromną kulturą osobistą i poczuciem humoru. 

   • Antropologia wizualna – dlaczego kontekst to słowo klucz?
    • Antropologia wizualna – dlaczego kontekst to słowo klucz?

    • 16.03.2021
    • 16 marca uczniowie klasy 1b wzięli udział w warsztatach online zorganizowanych przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Edukator stowarzyszenia, pani Justyna Orlikowska zapewniła naszym uczniom aktywne zajęcia, połączone z krótką formą wykładową i pokazem multimedialnym. Młodzież poznała antropologiczną definicję kultury, dowiedziała się, czym jest antropologia kulturowa, a w szczególności antropologia wizualna.

     Przykładami tematów badań antropologii wizualnej okazały się być między innymi zdjęcia na Facebooku, murale, miejskie krajobrazy, gigantyczne reklamy zasłaniające elewacje budynków czy moda. Uczniowie mogli zrozumieć, w jaki sposób się ją bada, a także dlaczego podczas interpretacji materiału badawczego antropolodzy nieustannie odwołują się do kontekstów, w których funkcjonują badane przez nich obrazy.

   • Dzień Patronów roku 2021
    • Dzień Patronów roku 2021

    • 11.03.2021
    • Pod koniec minionego roku Sejm RP ustanowił Patronów 2021. Uhonorowano m.in. Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza, których setna rocznica urodzin przypada w tym roku oraz Cypriana Kamila Norwida w dwusetną rocznicę urodzin.

     Z tej okazji szkolny Klub Książki, przy współpracy z Samorządem Uczniowskim, w dniach 8-11 marca przygotował obchody Tygodnia Patronów 2021 roku.

     Uroczystości miały na celu przybliżenie sylwetek literackich poszczególnych poetów i pisarzy.

     W ramach obchodów została przygotowana wystawa online dedykowana  wydarzeniu. Każdemu Patronowi został poświęcony osobny fragment strony z odnośnikami do źródeł informacji dotyczących życia i twórczości, linki do rozmów, utworów muzycznych i ciekawostek. Na stronie można było znaleźć liczne zdjęcia, obrazy i grafiki Cypriana Kamila Norwida, audiobooki Stanisława Lema, interpretacje wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czy Tadeusza Różewicza.

     Podczas spotkania online, które odbyło się 10 marca, Uczniowie z klas I i II oraz przedstawiciele Grona pedagogicznego przeczytali utwory bądź fragmenty literackie tegorocznych Patronów. Scenariusz Czytania literackiego był w dużej mierze oparty na utworach autobiograficznych, które w znacznym stopniu przybliżały postacie patronów 2021 roku.

     W cyklu wydarzeń towarzyszących mogliśmy wziąć również udział w seansie filmowym. Wyboru filmów dokonali uczniowie stowarzyszeni w szkolnym Klubie książki. Zaproponowano filmy dokumentalne m.in. „Norwid. Światło i mrok” czy „Autor Solaris” oraz fabularny „Głos z tamtego świata”, do którego scenariusz napisał Tadeusz Różewicz. Zaproszenie na koncert Meli Koteluk i zespołu Kwadrofonik pt. „Astronomia poety. Baczyński” udostępnionym na stronach Ninateki, było ostatnim zdarzeniem podsumowującym obchody Tygodnia Patronów 2021.

   • Wyniki konkursu wiedzy o Romualdzie Traugutcie
    • Wyniki konkursu wiedzy o Romualdzie Traugutcie

    • 11.03.2021
    • „Albowiem, według przykazania Pana opuścił on żonę i dzieci, dostatki i spokój, wszystko co pieści, wszystko, co raduje i jest życia ponętą, czarem, skarbem, szczęściem, a wziąwszy na ramiona krzyż narodu swego, poszedł za idącym ziemią tą słupem ognistym i w nim zgorzał.” Eliza Orzeszkowa „Gloria victis” (o Romualdzie Traugutcie)

     8 lutego w godzinach popołudniowych uczniowie klas pierwszych i drugich mieli okazję do sprawdzenia swojej wiedzy w konkursie pt. ,,Romuald Traugutt - test wiedzy o życiu i działalności patrona szkoły”. Było to wydarzenie towarzyszące styczniowym obchodom Dnia Patrona w naszej szkole.

     Test wiedzy obejmował wiadomości i informacje przekazane i utrwalone podczas lekcji muzealnych online we wszystkich klasach pierwszych i drugich m.in. w lekcji historycznej na temat Romualda Traugutta, poprowadzonej przez p. Michała Cieślaka - adiunkta Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

     Na uczniów z największą liczbą punktów czekały nagrody rzeczowe, a dla pozostałych osób biorących udział oceny z aktywności z historii.

     1 miejsce - Kacper z 2C

     2 miejsce - Dmytro z 1A

     3 miejsce - Matylda z 1A

     11 marca w holu głównym przy sztandarze naszego Liceum oraz przy pomniku Romualda Traugutta odbyła się uroczystość wręczenia laureatom nagród oraz dyplomów szkolnych. Zdarzenie odbyło się przy udziale Pana Michała Cieślaka, który wręczył uczestnikom dyplomy w imieniu Dyrektora Muzeum Cytadeli Warszawskiej.

     Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
      

   • Próbne egzaminy maturalne z OKE
    • Próbne egzaminy maturalne z OKE

    • 04.03.2021
    • Od 03 marca trwają w naszej szkole testy diagnostyczne (próbne egzaminy maturalne) organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

     Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne i odbywa się w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów).

     Diagnoza jest przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

   • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
    • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

    • 01.03.2021
    • 1. 03. 2021 uczniowie naszego Liceum zapalili znicze na grobie Jana Rodowicza „Anody”. Jan Rodowicz Anoda był żołnierzem „Szarych Szeregów” i AK. Walczył w powstaniu warszawskim w Batalionie „Zośka” przechodząc z nim cały szlak bojowy. Po wojnie ujawnił się i rozpoczął naukę na Politechnice, a potem studiował architekturę. Zaangażował się w ekshumację zwłok poległych w powstaniu swoich koleżanek i kolegów, dążył do zachowania pamięci o powstaniu. Jednak dla totalitaryzmu stalinowskiego niewygodna była pamięć o powstaniu, jaki sam „Anoda”. 24 XII 1948 roku Jan Rodowicz został aresztowany przez UB, a 7 I 1949 roku w niejasnych okolicznościach wypał z okna Urzędu Bezpieczeństwa i zginął. Dziś wiemy, że nie był to wypadek lecz mord. Pochowany został w tajemnicy, w bezimiennym grobie. Jego przyjaciele szybko odnaleźli ciało, dokonali ekshumacji i przenieśli do grobu rodzinnego Rodowiczów na Powązkach. Przez lata władza ludowa nie pozwalała na oficjalną pamięć o żołnierzu AK i „Szarych Szeregów”.