•  

     RODO W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

     Podstawa prawna:

     Motyw  42, art. 4 pkt. 11, art. 6 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

     Art. 4 i 18 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1318).

     Kategorie użytkowników i współpracowników:

     1. uczniowie,
     2. nauczyciele,
     3. rodzice,
     4. pracownicy administracji i obsługi,
     5. przedstawiciele wydawnictw, księgarni internetowych, bibliotek i innych instytucji kultury.

     Pozyskiwanie danych:

     Z bazy szkolnej do programu bibliotecznego MOL NET+ importowane są listy uczniów rozpoczynających edukację w liceum (do czasu umożliwienia automatycznego  importu danych, przenoszone są w formie papierowej).

     Listy pracowników szkoły są importowane z bazy administracyjnej do MOL NET+.

     Adresy e-mailowe użytkowników zamieszczane są w bazie MOL NET+ za ich pisemną zgodą w celu umożliwienia rezerwacji on-line.

     Przechowywanie danych :

     1. Dane osobowe przechowywane są w bibliotecznej bazie MOL NET+ .
     2. Dane uczniów przechowywane są do czasu ukończenia edukacji i rozliczenia się z biblioteką.
     3. Dane pracowników przechowywane są do czasu rozwiązania umowy o pracę i rozliczenia się z biblioteką.
     4. Biblioteczna dokumentacja papierowa przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz.
     5. Zdezaktualizowane materiały zawierające dane osobowe utylizuje się stosując niszczarkę.

      Zabezpieczenie danych:

     Komputery nauczycieli bibliotekarzy zabezpieczone są hasłami wejściowymi do systemu operacyjnego WINDOWS  i do programu bibliotecznego MOL NET+.

     Aktualizacja strony internetowej biblioteki odbywa się po wpisaniu loginu i hasła.

     Komputery mają włączoną funkcję automatycznego wylogowania się z systemu  po upływie określonego czasu.

     Biblioteka szkolna jest zamykana przy każdorazowym wyjściu bibliotekarza.

      

     Obowiązki  bibliotekarza:

     Bibliotekarze są zobowiązani do:

     1. przestrzegania zasad  RODO  w miejscu pracy,
     2. zachowania zasady odpowiedzialności za powierzone dane osobowe,
     3. uzyskania zgody użytkownika do przetwarzania danych osobowych,
     4. informowania czytelników o przysługujących im prawach.