Poniedziałek 19.02.2018

liczba odwiedzin: 378638

Konkursy

 

„King’s Speech – Student’s Speech”

Celem Konkursu jest:

 1. Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Dodatkowe motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych oraz zainteresowania kulturą państw angielskojęzycznych.
 3. Rozwijanie kluczowych kompetencji przydatnych w nauce języków obcych.
 4. Sprawdzenie umiejętności językowych uczniów.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i liceów wolskich (maksymalnie 3 osoby z danej szkoły).

FORMA: wygłoszenie sławnego przemówienia ( czas trwania 3-5 min) i przebranie się za sławną osobę, która tę mowę wygłosiła.

MIEJSCE: XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, ul. Miła 26

TERMIN: 07 kwietnia 2017 r.

ZASADY/POSTANOWIENIA:

a) uczniowie startujący w konkursie wybierają sławne przemówienie (lub jego fragment) ze strony w Internecie zaproponowanej przez organizatorów bądź znalezione przez siebie i wykonują jego 3-5 minutowe prezentacje

Przykładowe strony internetowe:

http://www.artofmanliness.com/2008/08/01/the-35-greatest-speeches-in-history/

http://www.americanrhetoric.com/top100speechesall.html

http://www.historyplace.com/speeches/previous.htm

b) w trakcie wygłaszania przemówienia uczestnicy są przebrani za osobę, która to przemówienie wygłosiła (jeśli będzie to np. Winston Churchill to należy przebrać się za tę postać)

c) przemówienie powinno być wygłoszone.  

Nie znaczy to jednak, że należy się go uczyć na pamięć; podczas prezentacji można korzystać z notatek. Mówca jednak musi stwarzać wrażenie, że panuje nad wygłaszanym tekstem; powinien zachowywać kontakt wzrokowy z widownią i komisją oceniającą.

d) formularz zgłoszeniowy wraz z załączonym tekstem źródłowym przemówienia powinien być wysłany do organizatorów konkursu w terminie do 31 marca 2017 r.

e) ocenie podlegać będą: jakość i treść wygłoszonego przemówienia, jak i strój mówcy

formularzspeech.pdf

regulamin.pdf

Zapraszamy do udziału!

 

 

Kontakt

 • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
  ul. Miła 26
  01 - 047 Warszawa
 • (+48) 22 838 35 32
  (+48) 22 838 98 96

Kontakt

    fax. (+48) 22 838 35 32

e-mail: lo45@traugutt.edu.pl

 

Mapa