•  

    W skład prezydium Rady Rodziców wchodzą:

    1. Dariusz Wojtczak - przewodniczący,

    2. Elżbieta Jankowska - zastępca przewodniczącego,

    3. Joanna Kabot - zastępca przewodniczącego,

    4. Aneta Iwańska - zastępca przewodniczącego,

    5. Agnieszka Żurawska - zastępca przewodniczącego,

    6. Martyna Meissner - zastępca przewodniczącego,

    7. Anna Niklewicz - zastępca przewodniczącego,

    8. Nikita Klochkovskiy - zastępca przewodniczącego

     

    W skałd Komisji Rewizyjnej wchodzą:

    1. Lubaszka Magdalena

    2. Kujawska Zofia

     

     

    Kontakt do nas: radarodzicow@traugutt.edu.pl