• Egzaminy poprawkowe

    •  

     Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali tylko jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej:

     CZĘŚĆ PISEMNA w siedzibie szkoły

     • matematyka - 25 sierpnia 2020 r. - godz. 9:00
     • język polski - 25 sierpnia 2020 r. - godz. 9:00
     • język obcy nowożytny - 25 sierpnia 2020 r. - godz. 9:00

      

     CZĘŚĆ USTNA w siedzibie szkoły

     • język polski - 25 sierpnia 2020 r. - godz. 9:00
     • język obcy nowożytny - 25 sierpnia 2020 r. - godz. 9:00

      

     Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego nastąpi 11 września 2020 r.

     Termin wydania zdającym świadectw, aneksów nastąpi 11 września 2020 r. od godz. 12:00