• Oferta zajęć dodatkowych

    • 01.09.2016
     • Koło teatralno-recytatorskie

      Koło teatralno-recytatorskie

      powołane jest do podejmowania różnorodnych działań artystycznych wynikających z potrzeb i zainteresowań jego członków.

      Działa w ramach zajęć pozalekcyjnych i skupia wszystkich chętnych uczniów. Uczniowie sami określają swoje potrzeby i możliwości oraz wybierają grupę, w której najpełniej się zrealizują.

    • 01.09.2016
     • Koło dziennikarskie

      Koło dziennikarskie

      głównym celem zajęć jest pogłębianie wiedzy dziennikarskiej jego członków oraz przygotowanie ich do pracy w zawodzie dziennikarza. Na zajęciach tych uczniowie zapoznają się z istotnymi problemami etyki dziennikarskiej, z rolą mediów i ich wpływem na rzeczywistość. Dodatkowo, pogłębianiu wiedzy dziennikarskiej i oswajaniu ze specyfiką różnych rodzajów mediów, służą liczne wyjazdy młodzieży do redakcji prasowych, np. Gazeta Wyborcza, radiowych i telewizyjnych np. Telewizja Polska.

    • 01.09.2016
     • Koło fotograficzne

      Koło fotograficzne

      celem koła fotograficznego jest doskonalenie warsztatu fotograficznego uczniów, rozwijanie tożsamości narodowej i przynależności regionalnej, rozwijanie zainteresowań światem przyrody, zjawiskami atmosferycznymi i geologicznymi, chęć dociekania przyczyn wszelkich zjawisk, wyjaśnianie ich, a co za tym stoi, rozwijanie swojej wiedzy geograficznej, rozwijanie poczucia estetyki i traktowania fotografii jako sztuki oraz integrowanie się w grupie, umiejętność współpracy i nauka samodzielnego planowania pracy.   

      Działa w ramach zajęć pozalekcyjnych i skupia wszystkich chętnych uczniów.

    • 01.09.2016
     • Klub Książki

      Klub Książki

      przeznaczony jest dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie. Uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych dyskusji, ani znać się na literaturze - spotykają się aby porozmawiać o książkach.

      Działa w ramach zajęć pozalekcyjnych i skupia wszystkich chętnych uczniów.

    • 01.09.2016
     • Koło varsavianistyczne

      Koło varsavianistyczne

      wywodzi się z założenia, że licealiści warszawscy powinni znać miasto, w którym się uczą, jego historię i współczesne problemy, a jednocześnie współtworzyć jego przyszłość działając teraz i w przyszłości na rzecz miasta.

      Działa w ramach zajęć pozalekcyjnych i skupia wszystkich chętnych uczniów.