• Wycieczka do Pragi
     • Wycieczka do Pragi

     • W dniach 26 listopada – 01 grudnia 2017 roku odbyła się kolejna edycja obozu Euroweek-Szkoła Liderów, w której, z ogromnym entuzjazmem nasi uczniowie wzięli udział po raz kolejny.

      Dodatkową atrakcją wyjazdu była jednodniowa wycieczka do Pragi. Przewodnik zabrał młodzież na spacer przez Hradczany, zwiedzając Katedrę św. Wita, przechodząc mostem Karola i placem Wacława. Uczniowie byli również w Muzeum Miniatur oraz WAX Museum – Muzeum Figur Woskowych. Dowiedzieli się wielu ciekawostek o Pradze i jej historii, a przechodząc wąskimi uliczkami miasta mogli podziwiać całą panoramę Pragi. Szczególnie piękna Praga była wieczorem – pełna świateł i ozdób oraz jarmarków świątecznych. Początkowo pogoda nie rozpieszczała, a mimo to uczniowie chcieli dogłębnie poznać malownicze miasto położone na dziewięciu wzgórzach. Praga to cudowne, magiczne miasto i taka zostanie nam w pamięci.

       

    • EuroWeek
     • EuroWeek

     • W dniach 26 listopada – 01 grudnia 2017 roku odbyła się kolejna edycja obozu Euroweek-Szkoła Liderów, w której, z ogromnym entuzjazmem nasi uczniowie wzięli udział po raz kolejny.

      Szeroki program zajęć obejmował udział naszych uczniów w licznych prezentacjach krajów nie tylko Unii Europejskiej ale również całego świata np.: Meksyk, Turcja, Wietnam, Azerbejdżan, Indonezja. Uczniowie poznali różnorodność kulturową i geograficzną w/w państw – tradycje, religie i zwyczaje z różnych stron świata. Dzięki temu uczyli się tolerancji i szacunku, a jednocześnie podnosili swoje umiejętności językowe. Poprzez różnorodne gry i zabawy językowe uczyli się integracji, pracy w grupie, rozwijali kreatywność i komunikatywność.

      Do aktywnej i twórczej pracy rozgrzewali zmotywowani, młodzi i entuzjastyczni wolontariusze, którzy zarażali radością i chęcią do poznawania kultur innych państw a tym samym do nauki języka angielskiego. Każdy dzień rozpoczynał się energizerem – ciekawym zadaniem integracyjnym lub salsą!

      Podczas pobytu na obozie językowym uczniowie naszej szkoły otrzymali „Mission impossible”, czyli misję niemożliwą do wykonania. Należało np. nagrać film, zaprojektować pokaz mody, wymyślić maskotkę Euroweek, zaśpiewać piosenkę w języku angielskim czy wcielić się w wolontariuszy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w obozie językowym EuroWeek. Były łzy i pamiątkowe zdjęcia. Euroweek to naprawdę wspaniała przygoda!

      Dodatkową atrakcją wyjazdu była jednodniowa wycieczka do Pragi. Ale o tym za chwilę ...

    • Ciekawe cmentarze
     • Ciekawe cmentarze

     • Są w Polsce, a także w Warszawie  i w dodatku na naszej WOLI takie niezwykłe miejsca spoczynku zmarłych jak  zabytkowy Muzułmański Cmentarz Kaukaski  znajdujący się przy ul. Młynarskiej 60 założony w 1830 i czynny do roku 1867. Zaraz obok,  przy ul. Tatarskiej 8  znajduje się Muzułmański Cmentarz Tatarski – zabytkowy mizar. gdzie zostało pochowanych wielu zasłużonych polskich muzułmanów, a wśród nich Mounir Bouamrane, który razem z Waldemarem Milewiczem zginął na posterunku pracy w 2004r. na wojnie w Iraku. Spoczywa tu też książę Azerbejdżanu i  rodzina pewnej pani z Kruszynian, której obiecaliśmy odwiedzić jej groby. Przy pięknej pogodzie jesiennej poznawaliśmy przy okazji historię i całkowicie odmienną kulturę polskich muzułmanów.

    • Licealna Akademia Dyplomacji - III etap konkursu
     • Licealna Akademia Dyplomacji - III etap konkursu

     • W ramach dzielnicowego konkursu Licealna Akademia Dyplomacji uczniowe wolskich liceów ogólnokształcących brali udział w wykładach na temat „Savoir-vivre” oraz Społeczeństwo obywatelskie i opinia publiczna". Po wykładzie odbył się ostatni test wiedzy z materiału objętego podstawą programową szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w wiedzy o społeczeństwie z uwzględnieniem wykładów, wybranej publikacji elektronicznej oraz prelekcji.

       

       

    • Zajęcia „Widoki na WYZWOLENIE” w Muzeum Narodowym
     • Zajęcia „Widoki na WYZWOLENIE” w Muzeum Narodowym

     • 24 listopada 2017r. uczniowie klas 2c i 3b mieli okazję uczestniczyć programie, który rozpoczyna setną rocznicę odzyskania niepodległości. Zajęcia „Widoki na WYZWOLENIE” poruszały tematy z historii, literatury i malarstwa okresu Młodej Polski. Uwagę uczniów zwróciła bogata forma zajęć,  która łączyła część wykładową, pracę w grupach, a także elementy dramy aktorskiej.  

    • Rozstrzygnięcie konkursu "Ciekawie zjawiska przyrodnicze"
     • Rozstrzygnięcie konkursu "Ciekawie zjawiska przyrodnicze"

     • 20 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród podsumowujących konkurs plastyczno-fotograficzny "Ciekawie zjawiska przyrodnicze".

      Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników,propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej oraz rozwój kreatywności i innowacyjności uczniów/uczennic w podejściu do nauk matematyczno-przyrodniczych.

      Przedmiotem konkursu była praca plastyczna nawiązująca do tematu konkursu – adresowana dla uczniów klas 1-3 oraz autorska fotografia nawiązująca do tematu konkursu – adresowana dla uczniów klas 6-7

      Konkurs ten wpisany jest w założenia projektu edukacyjnego "SCIENCE - Wolski Odkrywca".

    • Nagroda Prezesa Rady Ministrów
     • Nagroda Prezesa Rady Ministrów

     • 20 listopada Mazowiecki Kurator Oświaty wręczył Stypendia Prezesa Rady Ministrów tym uczniom, którzy w ubiegłym roku szkolnym otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre.

      Wśród 266 najzdolniejszym znalazł się nasz uczeń - Daniel Kwiatkowski.

      Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczył Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

      − Przyjmijcie moje najszczersze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Jestem przekonana, że otrzymanie tak prestiżowego stypendium będzie dla Was zachętą do dalszej pracy – powiedziała Kurator Aurelia Michałowska do nagrodzonych uczniów.

    • BioCentrum - Superstruktury komórkowe
     • BioCentrum - Superstruktury komórkowe

     • Superstruktury to warsztaty laboratoryjne dla uczniów poziomu ponadgimnazjalnego. 15 listopada uczniowie klasy Ia w sposób praktyczny i w oparciu o metodę naukową odkrywali pozornie nieoczywiste związki pomiędzy biologią komórki, biomechaniką i termodynamiką. Od strony praktycznej zajęcia oparte były o ciąg eksperymentów obejmujący: mikroskopowe analizy porównawcze, reakcje degradacji enzymatycznej oraz testy zniszczeniowe materiałów.  

      Wszystkie omawiane aspekty technologii bionicznych prezentowane były w kontekście funkcjonalnych odpowiedników biologicznych w przyrodzie. Uczniowie byli stymulowani do czerpania inspiracji w świecie ożywionym i w ten sposób do znajdowania innowacyjnych pomysłów oraz nieszablonowych zastosowań aplikacyjnych. 

    • PoczytajMY! - kolejna akcja klubu książki
     • PoczytajMY! - kolejna akcja klubu książki

     • Uczennice z klasy 1A Julia Bielska i Julia Hałubicka w ramach akcji promującej czytelnictwo odwiedziły Przedszkole Samorządowe nr 116 przy ulicy Okopowej. Dziewczyny gościły w dwóch młodszych grupach przedszkolnych, którym zaproponowały fragment książki Alicji Ungeheuer – Gołąb Przygody Jeżyka spod Jabłoni. Dzieci ciepło nas przyjęły, uważnie słuchały opowieści, chętnie odpowiadały na zadane do tekstu pytania i odgadywały zagadki dotyczące różnych zwierząt. Po zaproponowanych przez licealistki zabawach ruchowych, na zakończenie spotkania przedszkolaki zaśpiewały piosenkę o jeżyku, której niedawno się nauczyły. Było to miłe podsumowanie wspólnie spędzonego czasu.

       

    • Powązki
     • Powązki

     • Historia Powązek sięga czasów króla Stanisława Augusta i jest ściśle z nim związana (stąd  jego wielki obraz w kościele Karola Boromeusza). Klasa IC uczciła pamięć wielkich Polaków na tym cmentarzu 9 listopada 2017. "Dla tych którzy odeszli w nieznany świat, płomień na wietrze kołysze wiatr. Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem i niebo jesienne u góry" (Danuta Gellnerowa) 

    • Cmentarz Wojskowy
     • Cmentarz Wojskowy

     • Na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej klasa IA  8 listopada 2017 uczciła pamięć zmarłych ludzi teatru i kultury, a przede wszystkim wielkich patriotów i powstańców zrywów narodowych. Najwięcej czasu poświęciliśmy Batalionowi "Zośka", a mieszkaniec Warszawy dodatkowo poprowadził nas do harcerek, które zginęły w walkach na Woli 5 sierpnia 1944. ​

    • Uroczystość pod Bramą Straceń
     • Uroczystość pod Bramą Straceń

     • Jak co roku w przededniu Święta Niepodległości oddaliśmy hołd walczącym o niepodległość Polski w Bramie Straceń Cytadeli Warszawskiej. Uroczystość uświetnił m.in. reprezentujący Marszałka Sejmu RP, poseł Paweł Lisiecki, Jan Józef Kasprzyk - szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Engelgard, kierownik Muzeum X Pawilonu, warta Grupy Historycznej Niepodległość 1863 oraz poczty sztandarowe szkół. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wieniec złożył płk Adam Brzozowski, a pan Zbigniew Czaplicki odczytał list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
         Po zakończonej części oficjalnej uroczystości udaliśmy się do Muzeum X Pawilonu, gzie znajduje się cela, w której więziono dyktatora powstania styczniowego - Romualda Traugutta. Kustosz muzeum - pan Michał Cieślak podkreślił, że patron naszej szkoły
       nie wydał nikogo podczas wielokrotnych przesłuchań, a w czasie jednego z nich miał wypowiedzieć słynne zdanie:

      "Idea narodowości jest tak potężną i czyni tak wielkie postępy w Europie, że ją nic nie pokona".

    • 99. Rocznica Odzyskania Niepodległości
     • 99. Rocznica Odzyskania Niepodległości

     • W dn. 10.11, w przeddzień 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, uczniowie klas IB, IIC, IIIC i IA przypomnieli to wielkie wydarzenie historyczne.

      Uroczystość uświetnili przemówieniami okolicznościowymi m.in. Kustosz Muzeum Wojska Polskiego –  Pan Sławomir Błażewicz, Dyrektor 45 Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta – Pani Agata Pallasch oraz Dominik Motel – Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

      Mottem przyświecającym młodzieży były słowa Naczelnika Państwa w latach 1928-1922, Józefa Klemensa Piłsudskiego : „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze … niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym”. „Nie wolno nam zapominać. Historia to nasze korzenie, tradycja... Bez tego, co było kiedyś, nie bylibyśmy dziś tacy, jacy jesteśmy” – podkreślali młodzi aktorzy.

      Uczniowie pokazali społeczności szkolnej, czym dla narodu polskiego jest flaga i godło, jakie znaczenie dla „ducha” będących pod zaborami Polaków miały powstania i zrywy narodowościowe, m.in. kościuszkowskie, listopadowe czy powstanie styczniowe. Przypomniane zostały sylwetki wielkich mężów stanu – Tadeusza Kościuszki, Henryka Dąbrowskiego, Romualda Traugutta, Józefa Klemensa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Hallera i Ignacego Jana Paderewskiego. Emocje wzbudziła również recytacja utworów poetyckich wielkich poetów okresu romantyzmu: K.C. Norwida „Piosnka moja” i „Reduta Ordona” Adama Mickiewicza oraz film, w którym młodzież zapytywała mieszkańców stolicy o to, czy warto świętować Dzień Niepodległości. 

    • Spotkania z teatrem
     • Spotkania z teatrem

     • 09.11.2017 r. w wielkim skupieniu obejrzeliśmy monodram Janusza Gajosa na podstawie parabolicznej powieści Andrzeja Szczypiorskiego pt. „Msza za miasto Arras”. Opowieść jest relacją uczestnika i świadka wydarzeń w średniowiecznym mieście Arras, a zarazem refleksją o ponadczasowych mechanizmach terroru, źródłach nietolerancji czy fanatyzmu. W obliczu zarazy zło oraz szaleństwo ogarniają serca i umysły. Spektakl podejmuje tematy uniwersalne, takie jak tyrania władzy, pułapki życia w społeczności,  niszczącą siłę jednomyślności, wymiary wolności lub jej braku. Wychodząc z przedstawienia byliśmy pod ogromnym wrażeniem kreacji Janusza Gajosa, o którym  Ewa Uniejewska w swojej recenzji (Teatralny.pl) napisała: „Ale Msza za miasto Arras jest przede wszystkim powrotem „wieeeeelkiego aktora”, jak nazwał niegdyś Gajosa Tadeusz Łomnicki. Powrotem, ponieważ sztuka monodramu jest wymagająca jak żadna inna...” 

    • II miejsce w konkursie
     • II miejsce w konkursie

     • 08 listopada 2017 r., w III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Sowińskiego, rozdano nagrody za udział w konkursie na najlepsze opowiadania w języku angielskiem "My English Story"

      Nasz uczeń, Daniel Kwiatkowski, zajął II miesjce w konkursie.

       

    • Dzień Bezpieczeństwa wewnętrznego w UTH
     • Dzień Bezpieczeństwa wewnętrznego w UTH

     • 7 listopada Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej zorganizowała w swoich murach Dzień Bezpieczeństwa wewnętrznego. Wydarzenie skierowane było dla młodzieży szkół średnich zainteresowanej tematyką bezpieczeństwa, służb mundurowych i kryminalistyki.

      W programie przewidziano wykłady i warsztaty tematyczne: „Rebelia Talibów w Waziristanie” - dr Wojciech Szewko; „Wstęp do kryminalistyki” - insp. dr Mirosław Bednarski; „Jak się uczyć żeby się nauczyć?” - dr Magdalena Ścigała; „Szkoła średnia i co dalej? Planowanie kariery zawodowej” - Agnieszka Dębek, specjalista ds. doradztwa zawodowego.

      Pozostałe zdjecia na stronie Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej

    • Zaduszki poetyckie
     • Zaduszki poetyckie

     • Nadchodzi uroczystość Wszystkich Świętych, która sprzyja ukierunkowaniu myśli ludzkich na sprawy związane ze śmiercią, odchodzeniem i ostatecznością. Młodzież naszego liceum wzięła udział w przedstawieniu słowno-muzycznym Zaduszki poetyckie inspirowanym przemijaniem i jesienią. Chętni uczniowie sięgali, w tych zdawałoby się niepoetyckich czasach, do twórczości takich poetów jak: Zbigniew Herbert, Jan Twardowski, Halina Poświatowska czy Jarosław Iwaszkiewicz. Nie zabrakło również inspirowanych poezją utworów muzycznych.

      Wszystkich młodych wykonawców, podobnie jak słuchaczy, cechowała wrażliwość i dojrzałość w interpretacji i odbiorze trudnych tematów zawartych w utworach. Na szczególną uwagę zasłużyły muzyczne interpretacje zaprezentowane przez Paulę Padzik i Jakuba Marcinkowskiego.

      Dzisiejsza uroczystość dała możliwość obcowania z poezją, a także stawiania pytań oraz szukania odpowiedzi na temat tego, co w życiu najważniejsze.

    • Sesja na Zamku Królewskim
     • Sesja na Zamku Królewskim

     • Dnia 30 października o godzinie 11.00 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego odbyła sesja edukacyjna dla młodzieży szkół warszawskich z cyklu "Tajemnice Historii Warszawy" - Walka o dobra kultury  poświęcona pamięci zmarłej w końcu sierpnia br. Marii Szypowskiej - znanej i zasłużonej varsavianistce, autorce książek - w tym książek o Warszawie. W sesji tej uczestniczyło czworo osób z naszej szkoły. Dodatkowym bonusem była możliwość zwiedzania Zamku, który zamknięty w poniedziałki, tego dnia jednak stał dla nas otworem.

    • Kino / Na / Przeciw / Wykluczeniu
     • Kino / Na / Przeciw / Wykluczeniu

     • W ramach cyklu pokazów edukacyjnych Kino / Na / Przeciw / Wykluczeniu Kino ATLANTIC zgotowało 30 października 2017 młodzieży szkół warszawskich fantastyczne spotkanie z niezwykłą osobą p. Moshe Tirosh. Z naszej szkoły uczestniczyło w tym spotkaniu 5 osób. Wcześniej mogliśmy obejrzeć film "Azyl", który pokazał nam heroiczną postawę Polaków czasów Holokaustu. Opiekunowie warszawskiego Zoo, państwo Żabińscy, próbują ocalić setki ludzi i zwierząt podczas niemieckiej okupacji. Reżyserem filmu jest Niki Caro, a jedną z osób ocalonych właśnie p. Moshe Tirosh (Miecio Kenigswain).

      Osoby chętne wysłuchania tego świadectwa odsyłamy na stronę kina https://www.youtube.com/watch?v=AUfhE7a4O5g

    • Muzeum II wolny światowej
     • Muzeum II wolny światowej

     • 26 października, po siedmiogodzinnej podróży autokarowej, zawitaliśmy w deszczowym Gdańsku. Naszym celem była wizyta w Muzeum II wojny światowej.

      Sercem Muzeum jest wystawa główna, zajmująca powierzchnię niemal 5 tys. m2, co czyni ją jedną z największych wystaw prezentowanych przez muzea historyczne na świecie. Zlokalizowana jest 14 metrów pod ziemią.

      To opowieść o tragicznym doświadczeniu II wojny światowej, o jej genezie i skutkach, o ofiarach i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. Ma przypominać lekcję historii, której nie wolno nam zapomnieć.