•  

    Wanda Koszutska, wieloletnia nauczycielka naszego liceum, urodziła się w 1909 r. w Kaliszu. Ukończyła wychowanie fizyczne. Miała stopień porucznika. Od 2 maja 1958 roku prowadziła w 45 LO bibliotekę.

    W naszej bibliotece długo pracowała Helena Łukaszewicz – z wykształcenia polonistka, po kursach bibliotecznych. Ze szkołą związana była od roku 1961. Została przeniesiona tutaj przez Kuratorium. Ciężka choroba zmuszała ją do przerw w pracy, ale gdy w roku 1985 odchodziła na emeryturę, miała za sobą 27 lat działalności pedagogicznej. Kochała młodzież, nie wyobrażała sobie życia bez szkoły i dlatego heroicznie wałczyła o utrzymanie aktywności zawodowej. Ciekawym etapem w Jej pracy był cykl zajęć z młodzieżą, mający na celu ćwiczenie sprawności umysłowej. Była to wówczas działalność prekursorska. Przemyślenia swe Helena ujęła w artykule ,,Trudności w nauce a technika pracy umysłowej" (,,Z doświadczeń bibliotek szkolnych i pedagogicznych", Rocznik III Warszawa 1961 s. 52-59). Na  spotkaniach metodycznych nauczycieli bibliotekarzy liceów często zaznaczała się obecność Heleny, która umiała zabrać głos mądrze i twórczo. W ostatnich miesiącach życia pracowała w niepełnym wymiarze godzin, a odeszła nagle w dniu 23 marca 1986 roku.

    Wiesława Papierska, która w naszej bibliotece przez rok szkolny (15.09.1962-31.08.1963), zastępowała Helenę Łukaszewicz napisała o niej: „Kochała młodzież, nie wyobrażała sobie życia bez szkoły i dlatego heroicznie walczyła o utrzymanie aktywności zawodowej. Ciekawym etapem w jej pracy był cykl zajęć z młodzieżą, mający na celu ćwiczenie sprawności umysłowej. Była to wówczas działalność prekursorska. W ostatnich miesiącach życia pracowała w niepełnym wymiarze godzin, a odeszła nagle w dniu 23 marca 1986 roku”. W latach 70-tych, prawdopodobnie w okresach przerw w pracy Heleny Łukaszewicz, w bibliotece na ½ etatu pracowała Barbara Heksel (od 01.09.1976 r.- do 31.08.1977r.).

    W 1985 r. na miejsce Heleny Łukaszewicz zatrudniono w bibliotece Jolantę Wojciechowską, która ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim w 1961, a po studiach pracowała w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. W 1969 r. przeniosła się do Warszawy i kilka lat pracowała w BUW-ie, osiągając w tym czasie najwyższe kwalifikacje bibliotekarskie i tytuł starszego kustosza dyplomowanego. Ostatnim miejscem jej pracy była nasza biblioteka. Udoskonaliła ją pod względem merytorycznym, nadając jej charakter pracowni o bogatym księgozbiorze i dobrym warsztacie informacyjnym. Wspomniana już Wiesława Papierska (była prezesem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarz Szkół Polskich) napisała o niej ”13 października 1992 r. zmarła Jolanta Wojciechowska. Była doskonałym nauczycielem bibliotekarzem. Jako jedyna w Warszawie (i w kraju!) podjęła się w swojej bibliotece prowadzenia zajęć z dodatkowego przedmiotu „Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa”. Miała też własną koncepcję realizacji programu „Przysposobienie czytelnicze i informacyjne”, z dość nowoczesną jego modyfikacją – nie zdążyła jednak już tych prób opisać. Była zawsze twórcza, pełna ciekawych planów, gotowa do unowocześnienia metod pracy. Po ukończeniu kursu komputerowego, podjęła działania na rzecz automatyzacji swojej placówki.

    Z Jolantą Wojciechowską od 1986 r. w bibliotece na pół etatu pracowała Elżbieta Stebelska, która ukończyła Uniwersytet Warszawski i uzyskała tytuł magistra filozofii w zakresie pedagogiki. W 45 LO zatrudniona została jako nauczyciel emerytowany. Wcześniej 12 lat pracowała w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, gdzie przez 5 lat pełniła obowiązki kierownika. Zdobyła  tytuł kustosza. W roku 1974 przeszła do oświaty. Najpierw pracowała w bibliotece 38 LO im. St. K. Potockiego, krótko w Bibliotece Pedagogicznej i dziesięć lat w bibliotece naszej szkoły.

    Po jej odejściu, krótko na jej miejsce zatrudnione były dwie panie Teresa Głowińska – Turos i Regina Kuśnierz, które pracowały już z Anną Kowalczyk.Pani Anna Kowalczyk ukończyła również filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Zanim przyszła do naszej szkoły była związana z Biblioteką Pedagogiczną, uczyła języka polskiego i angielskiego, pracowała także w wydawnictwie. W bibliotece 45 LO przepracowała 15 lat. W 2007 roku odeszła na emeryturę.

    W latach 1999 - 2016, pracownikiem biblioteki była Pani Iwona Dąbska-Kluska, która w Toruniu kończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika i uzyskała tytuł magistra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. W latach 2016 - 2019  bibliotekarzem była Pani Dominika Warchoł. Od roku szkolnego 2019/2020 bibliotekarzem jest Pani Anna Peszel, przy współpracy z Panią Agnieszką Wieladek (od roku szkolnego 2020/2021)