• EKO z Twoją WOLĄ

     •  

      Celem realizowanego projektu jest popularyzacja szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczności szkolnej poprzez promowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju jest jednym z najistotniejszych czynników pozytywnie wpływających na aktualny i przyszły stan zasobów naturalnych (m.in. powietrza, wody, gleby, różnorodności biologicznej) oraz na jakość otaczającego środowiska (m.in. w związku z obszarami: gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej, adaptacji do zachodzących zmian klimatu, procesami ekosystemowymi).