• Opiekun Samorządu Uczniowskiego

   • Opiekunem Samorządu Uczniowskiego

    wybranym, w wyniku przeprowadzonych pażdzierniku 2023 r. wyborach, przez społeczność uczniowską XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta jest mgr Marcin Gudziak.

     

    Wg Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. z 1991 roku, Nr 95, poz. 425),
    art. 55, p. 5, ust. 6:
    Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.


    Słowo eksperta:
    „Warto przyjmować rolę opiekuna samorządu, jeżeli zostanie się wybranym przez wszystkich uczniów całej szkoły w wyniku demokratycznych wyborów, w których kandydatami są wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej.
    Nauczyciel wybrany przez wszystkich uczniów szkoły, wskazany jako ten, do którego mają zaufanie, z którym lubią pracować i ufają, że będzie działał w ich najlepszym interesie, to nauczyciel pozytywnie zweryfikowany. W taki sposób, o jakim nikt inny z nauczycieli nawet nie może marzyć(…). I taki nauczyciel zajmuje już zupełnie inną pozycję w szkole”.

    Lucyna Bojarska

     

    1. Opiekun samorządu uczniowskiego ma być strażnikiem, gwarantem i głównym orędownikiem praw uczniów w szkole.
    2. Opiekun samorządu uczniowskiego to edukator, dbający o wiedzę i rozwój umiejętności i talentów wszystkich uczniów.
    3. Opiekun samorządu uczniowskiego to animator i koordynator działań uczniowskich, prowadzonych z oddolnej inicjatywy uczniów a nie tych narzuconych odgórnie przez dyrekcję czy wynikających z planu pracy rady pedagogicznej.
    4. Opiekun samorządu uczniowskiego powinien stać się dla uczniów źródłem inspiracji i dobrych rad, dotyczących tego jak rozwiązywać problemy.
    5. Opiekun samorządu uczniowskiego to źródło wiedzy na temat tego, jak organizować pracę i strukturę samorządu, jak realizować i prowadzić projekty samorządowe, jak pozyskiwać sojuszników i wsparcie finansowe.
    6. Opiekun samorządu uczniowskiego to łącznik między uczniami a dyrekcją szkoły czy radą pedagogiczną.
    7. Opiekun samorządu uczniowskiego to największy sojusznik działań samorządu uczniowskiego – docenia, mądrze ocenia pracę samorządu, podpowiada rozwiązania problemów i pomysły na działania, motywuje do pracy, buduje poczucie wartości, dodaje energii.