• Charakterystyka ogólna projektu

    • Projekt pt. „Where have we come from? Where will we go?” ( „Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy.”) realizowany 
     jest przez XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie w ramach programu 
     
     
     

     Celem projektu jest stworzenie uczniom możliwości porównania kulturowego bogactwa krajów europejskich, zrozumienie wspólnych korzeni europejskich oraz historii rozwoju regionu, w którym żyjemy. W projekcie wezmą udział uczniowie w wieku 15 – 17 lat. Uczniowie będą mieli możliwość poznać i zrozumieć sytuację polityczną w krajach partnerskich, poznać opinie swoich rówieśników z różnych krajów na tematy związane z kulturą, historią oraz polityką.

     Ma to na celu promowanie takich wartości jak tolerancja na różnorodność rasową oraz kulturową, postawy obywatelskie i prospołeczne. Uczniowie rozwijać będą umiejętności pracy w międzynarodowej grupie rówieśników oraz kompetencje informatyczne przygotowując multimedialne produkty projektu takie jak prezentacje, filmy, wywiady czy konferencje multimedialne.

     Wszystkie planowane działania wzmocnią ideę obywatelstwa europejskiego wśród uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt. Działania obejmą badania nad między innymi:

     - kulturą pamięci, poznawanie lokalnych miejsc pamięci,

     - rozwojem zawodów i profesji

     - migracją i integracją

     - rozwojem turystyki

     - porównaniem kuchni i tradycji świątecznych

     Poszukiwanie „śladów” dziedzictwa kulturowego we własnym kraju oraz w innych krajach zapewni ramy koncepcyjne projektu, które będą wymagały od uczniów cofnięcia się w przeszłość  w celu zbadania obecnej sytuacji i wyrażanie oczekiwań, marzeń i obaw o przyszłość.