•  

    Zasoby biblioteki

    Biblioteka szkolna gromadzi i udostępnia materiały edukacyjne służące realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

    Księgozbiór liczy 13 303 książek.

    Biblioteka dysponuje również kilkunastoma multimedialnymi programami edukacyjnymi oraz kilkudziesięcioma filmami. W Czytelni znajduje się ekspozycja stała białych kruków - książek wydanych przed 1945 rokiem.

    W swoich zasobach biblioteka posiada:

    * podręczniki
    * lektury obowiązkowe i uzupełniające
    * wydawnictwa naukowe: słowniki, encyklopedie, albumy, leksykony, antologie, atlasy,  przewodniki
    * literaturę pedagogiczno-psychologiczną i metodyczną dla nauczycieli
    * literaturę popularno-naukową i naukową
    * poradniki i informatory dla uczniów z zakresu samokształcenia, zdobywania zawodu, wyboru szkół policealnych i studiów
    * literaturę piękną
    * czasopisma dla uczniów i nauczycieli
    * programy multimedialne i filmy

    Prenumerujemy następujące czasopisma:

    Głos Pedagogiczny
    Dzikie Życie
    Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli
    Biblioteka w Szkole
    The Teacher

    Informacje o naszych zbiorach można uzyskać za pomocą szkolnej bazy danych e-biblio.