• Zasoby biblioteki

    Biblioteka szkolna gromadzi materiały biblioteczne niezbędne do realizacji programu nauczania, wypełniania zadań przyjętych w planie rozwoju szkoły, oraz literaturę pomagającą w rozwoju zainteresowań uczniów. Są to:

    * wydawnictwa informacyjne: słowniki, encyklopedie, leksykony, atlasy itp.
    * podręczniki
    * literatura pedagogiczna, psychologiczna i metodyczna dla nauczycieli
    * literatura piękna, lektury obowiązkowe i uzupełniające w ilości uzależnionej od zgłaszanych potrzeb i możliwości finansowych szkoły
    * literatura popularnonaukowa i naukowa
    * poradniki i informatory dla uczniów z zakresu samokształcenia, zdobywania zawodu, wyboru szkół policealnych i studiów
    * czasopisma dla uczniów i nauczycieli
    * programy multimedialne i filmy

    Nasz księgozbiór liczy 12537 woluminów książek. Oprócz tego w swoich zbiorach posiadamy kilkanaście edukacyjnych programów multimedialnych, filmy, a także prenumerujemy 3 tytułów czasopism. Możemy poszczycić się również swoimi białymi krukami, czyli książkami wydanymi przed 1945 roku. 

    W czytelni znajdują się piękne albumy, encyklopedie i słowniki. Informacje o naszych zbiorach można uzyskać za pomocą szkolnej bazy danych. 

    Prenumerujemy następujące czasopisma:

    • „Cogito”
    • „Charaktery”
    • „Biblioteka w Szkole”