•  

    Zasoby biblioteki

    Biblioteka szkolna gromadzi i udostępnia materiały edukacyjne służące realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

    Księgozbiór liczy 13 223 woluminów książek. Biblioteka dysponuje również kilkunastoma multimedialnymi programami edukacyjnymi oraz kilkudziesięcioma filmami. W Czytelni znajduje się ekspozycja stała białych kruków – książek wydanych przed 1945 rokiem.

     W swoich zasobach biblioteka posiada:

    * podręczniki

    * lektury obowiązkowe i uzupełniające

    * wydawnictwa naukowe: słowniki, encyklopedie, albumy, leksykony, antologie, atlasy, przewodniki

    * literaturę pedagogiczno-psychologiczną i metodyczną dla nauczycieli

    * literaturę popularno-naukową i naukową

    * poradniki i informatory dla uczniów z zakresu samokształcenia, zdobywania zawodu, wyboru szkół policealnych i studiów

    * literaturę piękną

    * czasopisma dla uczniów i nauczycieli

    * programy multimedialne i filmy

     

    Prenumerujemy następujące czasopisma:

    *    Cogito

    *   Charaktery

    Biblioteka w Szkole

     

    Informacje o naszych zbiorach można uzyskać za pomocą szkolnej bazy danych e-biblio.