• Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy została powołana Uchwałą nr L/323/2010 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 25.05.2010 r. (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nr XXVII/184/2012 z dnia 11.12.2012 r.).

     Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola reprezentuje poglądy i opinie młodych mieszkańców Dzielnicy Wola. Swoją działalnością promuje aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, a tym samym szerzy ideę społeczeństwa obywatelskiego. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola poprzez współpracę z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podejmuje działania na rzecz zaspokajania oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy i działa w ich interesie.

     W skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy wchodzą delegaci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wola.

    • Radny XLV LO

    •  

     Przedstawicielem do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola z naszej szkoły jest:

      

     Tomasz Wyszkowski - 4b

      

  • Realizowane projekty MDR Wola

    • Integracja młodzieży
    • Projekty skierowane w stronę młodzieży
    • Koncerty i pokazy
    • Koncerty i pokazy
    • Zawody
    • Akcje charytatywne