• Praca pedagogiczna biblioteki szkolnej

    1. Przysposobienie biblioteczne w klasach pierwszych.
    2. Udział uczniów klasy humanistycznej w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w roku szkolnym
    3. Prowadzenie filmowych lekcji wychowawczych:
    • Sztuka akceptacji siebie i innych na przykładzie filmu „Cyrk motyli”
    • Kim jestem? Zwykłe pytanie, czy droga do samopoznania na podstawie filmu K. Kieślowskiego "Gadające głowy"
    • Najważniejsze uczucia i relacje z bliskimi w cieniu śmiertelnej choroby w filmie A.Kopacz "Joanna"
    • Obrazy przemocy w filmie Sławomira Fabickiego "Męska sprawa"
    • Lepiej być kimś niż być nikim? Refleksie po obejrzeniu filmu "Jestem zły"
    • Lekcja z filmem "Obietnica" Anny Kazejak
    • „Czy ważna jest godność?” na podstawie filmu K. Rosłaniec "Galerianki"
    1. Wspomnienia z Syberii. Losy Polaków zesłanych na Sybir przez władze radzieckie - spotkanie z Sybiraczką p. Danutą Tukalską
    2. Realizowanie następujących projektów i programów edukacyjnych:
    • „Filmoteka Szkolna. Akcja!"
    • "PoczytajMY!"
    • "Zaczytani"
    • "Inspirowanie pamięcią!"
    • "Kim jestem? Zwykłe pytanie czy droga do samopoznania"
    1. Organizacja imprezy promującej czytelnictwo "Dzień Science Fiction", "Dzień z Sienkiewiczem"
    2. Udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytanie "Jak nie czytam, jak czytam"
    3. Uruchomienie kącika czytelniczego od roku szkolnego 2016/2017
    4. Unieruchomienie "Klubu książki" dla uczniów w formie zajęć dodatkowych
    5. Wydawanie gazetki szkolnej "Monitor Traugutta"
    6. Organizacja warsztatów z panem Jackiem Getnerem - pisarzem i scenarzystą filmowym oraz telewizyjnym