• RODO W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

     

    Podstawa prawna:

    Motyw  42, art. 4 pkt. 11, art. 6 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

    Art. 4 i 18 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1318).

     

    Kategorie użytkowników i współpracowników:

    1. uczniowie,
    2. nauczyciele,
    3. rodzice,
    4. pracownicy administracji i obsługi,
    5. przedstawiciele wydawnictw, księgarni internetowych, bibliotek i innych instytucji kultury.

     

    Pozyskiwanie danych:

    Z bazy szkolnej do programu bibliotecznego e-BIBLIO importowane są listy uczniów rozpoczynających edukację w liceum (do czasu umożliwienia automatycznego  importu danych, przenoszone są w formie papierowej).

    Listy pracowników szkoły są importowane z bazy administracyjnej do e-BIBLIO.

    Adresy e-mailowe użytkowników zamieszczane są w bazie e-BIBLIO za ich pisemną zgodą w celu umożliwienia rezerwacji on-line.

     

    Przechowywanie danych :

    1. Dane osobowe przechowywane są w bibliotecznej bazie e-BIBLIO
    2. Dane uczniów przechowywane są do czasu ukończenia edukacji i rozliczenia się z biblioteką.
    3. Dane pracowników przechowywane są do czasu rozwiązania umowy o pracę i rozliczenia się z biblioteką.
    4. Biblioteczna dokumentacja papierowa przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz.
    5. Zdezaktualizowane materiały zawierające dane osobowe utylizuje się stosując niszczarkę.

     

    Zabezpieczenie danych:

    Komputery nauczycieli bibliotekarzy zabezpieczone są hasłami wejściowymi do systemu operacyjnego WINDOWS  i do programu bibliotecznego e-BIBLIO.

    Aktualizacja strony internetowej biblioteki odbywa się po wpisaniu loginu i hasła.

    Komputery mają włączoną funkcję automatycznego wylogowania się z systemu  po upływie określonego czasu.

    Biblioteka szkolna jest zamykana przy każdorazowym wyjściu bibliotekarza.

     

    Obowiązki  bibliotekarza:

    Bibliotekarze są zobowiązani do:

    1. przestrzegania zasad  RODO  w miejscu pracy,
    2. zachowania zasady odpowiedzialności za powierzone dane osobowe,
    3. uzyskania zgody użytkownika do przetwarzania danych osobowych,
    4. informowania czytelników o przysługujących im prawach.

     

    RODO_w_bibliotece_-_formularz.pdf