• Historia

    •  

     Wersja w języku łacińskim.pdf

      

     XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta rozpoczęło swoją działalność 01 września 1954 r. jako jedenastoletnia XVIII Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące T.P.D. (potocznie Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr XVIII) pod kierownictwem Pani Jadwigi Puchalskiej, dyrektora szkoły (1954 - 1956).

     Mieściło się ono wówczas na ul. Smoczej 6 w nowym budynku, który został zaprojektowany według wzorów skandynawskich, dużo więc było tam elementów drewnianych, stwarzających przytulną atmosferę. W tym okresie Wola rozwijała się intensywnie, przybywało mieszkańców, także tych najmłodszych, toteż wkrótce szkoła zaczęła dosłownie pękać w szwach - dzieci uczyły się na trzy zmiany, a klasy liczyły powyżej 50 osób.

     23 marca 1957 r. decyzją Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr XVIII stała się Szkołą Podstawową i Liceum Ogólnokształcącym nr 45 przy równoczesnym stwierdzeniu, że „do czasu ostatecznego ustalenia nazw nie należy w szkołach zmieniać pieczęci i stempli, a ewentualną zmianę numeru wprowadzić przez dokonanie poprawek ręcznie na odbitych stemplach”.

     12 października 1958 r. Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącemu nr 45 z siedzibą przy ul. Smoczej 6 nadano imię Romualda Traugutta, bohatera powstania styczniowego, a uczniowie otrzymali sztandar ufundowany przez rodziców. Uroczystość ta odbyła się na stokach Cytadeli warszawskiej - miejscu stracenia Traugutta. To właśnie od tego dnia uczniowie klas pierwszych każdego roku składają tam ślubowanie o następującej treści:

     „Przyrzekam być godnym uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta. Przyrzekam uczyć się dobrze, strzec honoru i godności mojej szkoły. Pracą swoją, nauką i postawą ucznia przyrzekam służyć wiernie Ojczyźnie."

     W tym samym roku, decyzją Kuratorium Oświaty nasza szkoła otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcącym nr 45 im. Romualda Traugutta.

     22 stycznia 1963 r., w 100-lecie Powstania Styczniowego „dyrekcja szkoły zarządza noszenie przez młodzież szkolną tutejszej szkoły znaczka o treści: Liceum Romualda Traugutta

     W roku 1964 r. z jedenastolatki odłączono pion podstawowy i połączono ze Szkołą Podstawową nr 170 przy ul. Smoczej 19. Od tej pory uczniowie XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta, w budynku juz nieco wyludnionym, zaktywizowali działalność pozalekcyjną: harcerską, ZMS-owską, powstały kółka zainteresowań. Ambitniejsze przedsięwzięcia podejmował teatrzyk "Hulki Babulki". Przyszedł czas na sukcesy sportowe i zwycięstwa w olimpiadach przedmiotowych. Młodzież uczyła się coraz lepiej. Liceum pięło się w górę dziesiątki najlepszych, pod względem nauczania, szkół średnich w Warszawie. 

     W roku 1977 r. XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta otrzymało nowe lokum i zostało przeniesione na ul. Miłą do tzw. "tysiąclatki", czyli szkoły, wybudowanej w ramach akcji Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego. Oto jak młodzież opisywała nową szkołę:

     "Co tu dużo pisać (...) nie bardzo nam się uśmiechał budynek na Miłej. Tysiąclatka, duża, głucha z płytkami PCW na holu (...) Gdzie jej do naszej, małej, przyjemnej, przytulnej, w której zawsze czuliśmy się razem (ze względu na dużą "dziurę" prowadzącą na I). A tu na Miłej tyle holi, holików. Jednej przerwy nie starczy na przejście z sali gimnastycznej np. do pracowni fizycznej."

     Włączona w rytm czasu nowa szkoła przyjmowała co rok nowych uczniów, wypuszczała absolwentów, witała nowych i żegnała odchodzących nauczycieli, zmieniała dyrektorów. Nie były to zmiany częste, lecz po odejściu na emeryturę Pani Dyrektor Janiny Starzyckiej-Głowackiej (1956 - 1973), pojawiały się dość rytmicznie. I tak swoje dwudziestolecie szkoła obchodziła pod kierownictwem Pana Dyrektora Artura Sztyka (1973 - 1978), dwudziestopięcioleciu patronowali - Pan Dyrektor Janusz Beck (1978 - 1984) i Pani Wicedyrektor Elżbieta Piskorska; na trzydziestolecie dyrektorką byłą Pani Janina Szwajkowska (1984 - 1989), a trzydziestopięciolecie do pięćdziesięciopięciolecia młodzież XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta uroczyście obchodziła pod opieką Pani Grażyny Chludzińskiej (1989 - 2011), wieloletniego Dyrektora.

     W swoich słowach skierowanych do uczniów podczas jubileuszu 45-lecia szkoły Pani Grażyna Chludzińska, powiedziała słowa, które stały się mottem szkoły:

     "Szkoła to nie budynki,

     szkoła to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele

     oraz łącząca ich więź"