• KLASY PIERWSZE proponowane w roku szkolnym 2022/2023

      

     KLASA ROZSZERZENIE DRUGI JĘZYK PRZEDMIOTY DODATKOWE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
      1A
     MEDYCZNA - DIETETYKA
     biologia, chemia, język angielski 

     język  niemiecki

     dietetyka, język angielski w medycynie, zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim 

     język polski, matematyka, język angielski,

     biologia lub chemia

     1B
     DZIENNIKARSKA
      język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski język rosyjski warsztaty dziennikarskie, zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim język polski, matematyka,  historia, język angielski
     1C
     TURYSTYCZNA
     język angielski, geografia, WOS język hiszpański język angielski w turystyce, zwiększona liczba godzin z matematyki w cyklu czteroletnim język polski, matematyka, geografia, język angielski
     1D
     MATEMATYCZNA
     matematyka, informatyka, język angielski język niemiecki matematyka stosowana,  informatyka w praktyce  język polski, matematyka,  fizyka, język angielski
     1E
     LINGWISTYCZNA
      język angielski, język hiszpański, geografia  język hiszpański zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim  język polski, matematyka, geografia, język angielski
     1F
     HISTORYCZNO-SPOŁECZNA
     język angielski, geografia, historia język hiszpański elementy prawa w języku angielskim, zwiększona liczba godzin z matematyki w cyklu czteroletnim język polski, matematyka, język angielski, historia
     1G
     KULTURALNO-PRAWNA
      język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski język rosyjski elementy prawa w języku angielskim, wiedza o kulturze, zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim język polski, matematyka,  historia, język angielski
      1H
     MEDYCZNA
     biologia, chemia, język angielski  język niemiecki fizyka w medycynie, język angielski w medycynie, zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim

     język polski, matematyka, język angielski,

     biologia lub chemia