•  

    Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej posiada 3 stanowiska komputerowe z łączem internetowym i drukarką do dyspozycji czytelników oraz 1 stanowisko komputerowe stanowiące katalog.

    Czytelnia multimedialna XLV Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Warszawie udostępnia uczniom i pracownikom szkoły stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarkę w celach edukacyjnych.

    Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego w bibliotece szkolnej