•  

    Regulamin biblioteki szkolnej

     

    1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciel i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów po okazaniu dowodu tożsamości.
    2. W bibliotece można korzystać z wypożyczalni, czytelni i multimedialnego centrum informacji.
    3. W czytelni można korzystać zarówno z księgozbioru podręcznego, wszystkich czasopism umieszczonych, jak i pozostałej części księgozbioru znajdującej się w wypożyczalni.
    4. Do książek i czasopism umieszczonych na otwartych regałach użytkownicy mają bezpośredni dostęp, natomiast o podanie książek znajdujących się w zamkniętych regałach zwracają się do bibliotekarza.
    5. Torby, plecaki i torebki pozostawione zostają w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu.
    6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki, jak i całe wyposażenie biblioteki. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
    7. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca. Jednakże w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji.
    8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów oraz wolontariusze biblioteczni mają prawo wypożyczyć, jednorazowo, większą liczbę książek.
    9. Nauczyciele mają prawo wypożyczyć pięć książek na okres trzech miesięcy.
    10. Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować, i ile nie jest zamówiona.
    11. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnych mu materiałów.
    12. W stosunku do czytelników przetrzymujących dokumenty wypożyczone w bibliotece mogą być zastosowane kary, zgodne z ustaleniami Rady Pedagogicznej (prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczania).
    13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia dokumentu wypożyczonego z biblioteki, czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza
    14. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego
    15. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia, potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki
    16. Z projektora w bibliotece korzysta siew celach edukacyjnych na zajęciach dydaktycznych i kółku bibliotecznym. Projektor obsługuje bibliotekarz.