• Informacje ogólne

    •  

     Wolontariat w Polsce jest unormowany prawnie poprzez uchwaloną 24 kwietnia 2003 Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873) jako dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

     Wolontariat w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta, podobnie jak w całej powojennej Polsce, wstępnie ograniczał się jedynie do działań związanych ściśle ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.

     Pierwszą akcję wychowawczą, definiowaną w dzisiejszych czasach jako działalność wolontariacka,  którą podjęto w związku z przystąpieniem szkoły do sprawy nadawania imienia była pomoc ofiarom huraganu dzieciom szkoły podstawowej w Dziurdziołach (pow. Rawa Mazowiecka), gdyż również i pracą społeczną młodzież naszej szkoły chciała wykazać, że jesteśmy godni otrzymać patrona – pisze uczennica kl. X a, rok szkolny 1957/58.

     W kolejnych latach działalność wolontariacką prowadził również Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS), który w roku szkolnym 1964/65 przeprowadził zapoczątkowaną w latach poprzednich akcję  kuzynostwa. Opiekowała się nią z własnej inicjatywy Elżbieta Kuna. W akcji tej zorganizowano dla (…) podopiecznych Domu Dziecka zbiórkę zabawek na Gwiazdkę i Dzień Dziecka. Również, co niedzielę grupa dziewcząt  jeździła do Domu Dziecka spędzając tam całe dnie ze swoimi podopiecznymi. Podczas spotkań ZMS-owcy pomagali dzieciom w nauce, organizowali ciekawe zabawy i występy artystyczne. Dodatkowo członkowie organizacji pomagali przy sadzeniu drzewek na terenie przedszkola nr 127. Natomiast w ramach naprawiono wszystkie mapy i oprawiono wiele książek w bibliotece.

     Działalność wolontariacka akcentowana jest również w sprawozdaniach organizacji szkolnych takich jak Liga Ochrony Przyrody, czy Polski Czerwony Krzyż.