•  

    W skład prezydium Rady Rodziców wchodzą:

    1. Maciej Łoziński - przewodniczący,

    2. ...

    3. ...

     

    W skałd Komisji Rewizyjnej wchodzą:

    1. Iwańska Aneta

     

    Kontakt do nas: radarodzicow@traugutt.edu.pl