•  

    W skład prezydium Rady Rodziców wchodzą:

    1. Katarzyna Martyn - przewodniczący,

    2. Anna Niklewicz - zastępca przewodniczącego

    3. Elżbieta Jankowska - zastępca przewodniczącego,

    4. Sławomir Toczyski - zastępca przewodniczącego,

     

    W skałd Komisji Rewizyjnej wchodzą:

    1. Kujawska Zofia

    2. Iwańska Aneta

     

    Kontakt do nas: radarodzicow@traugutt.edu.pl