• W skład prezydium Rady Rodziców wchodzą:

    1. Wojtczak Dariusz - przewodniczący,

    2. Agnieszka Tyburcy - zastępca przewodniczącego,

    3. Joanna Kabot - zastępca przewodniczącego,

    4. Agnieszka Wolitek - zastępca przewodniczącego,

    5. Agnieszka Żurawska - zastępca przewodniczącego,

    6. Meissner Martyna - skarbnik

    7. Lubaszka Magdalena - skarbnik

     

     

     

    Kontakt do nas: radarodzicow@traugutt.edu.pl