• Celem projektu jest:

     • rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią i kulturą Europy, życiem społeczno-politycznym oraz gospodarczym państw i regionów europejskich;
     • poszerzenie wiedzy dotyczącej integracji europejskiej i Unii Europejskiej, europejskich form regionalnej współpracy a także miejsca Polski w tych procesach;
     • kształtowanie umiejętności i kompetencji uczestnictwa na rynku europejskim, w instytucjach unijnych, organach i instytucjach krajowych będących w relacjach z UE oraz z organizacjami i nieformalnymi zrzeszeniami regionalnej europejskiej współpracy;
     • doskonalenie umiejętności indywidualnego dokonywania analiz i ocen na podstawie posiadanych informacji, konstruowania dłuższej pisemnej formy wypowiedzi (esej) oraz rozwiązywania testu zawierającego różnorodny typ zadań;
     • wyłonienie, spośród najlepszych uczestników grona finalistów i laureatów, którym przysługiwać będą uprawnienia wynikające z uzyskanych tytułów

      

     W dniach 23-24 października, uczniowie liceów ogólnokształcących dzielnicy Wola m. st. Warszawy brali udział w II etapie konkursu "Licealna Akademia Dyplomacji".

     W ramach zajęć wysłuchali wykładu Pana Jana Wojciecha Piekarskiego, polskiego dyplomaty i wykładowcy Europejskiej Akademii Dyplomacji, ambasadora RP w Belgii, Luksemburgu oraz Izraelu, pt. "Protokół dyplomatyczny".

     Ogłaszamy konkurs dzielnicowy pt. "Licealna Akademia Dyplomacji".

     Konkurs skierowany jest do uczniów klas programowo najstarszych liceów ogólnokształcacych dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

     Celem Konkursu jest rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią i kulturą Europy, życiem społeczno-politycznym oraz gospodarczym państw i regionów europejskich; poszerzenie wiedzy dotyczącej integracji europejskiej i Unii Europejskiej, europejskich form regionalnej współpracy a także miejsca Polski w tych procesach; kształtowanie umiejętności i kompetencji uczestnictwa na rynku europejskim, w instytucjach unijnych, organach i instytucjach krajowych będących w relacjach z UE oraz z organizacjami i nieformalnymi zrzeszeniami regionalnej europejskiej współpracy; doskonalenie umiejętności indywidualnego dokonywania analiz i ocen na podstawie posiadanych informacji, konstruowania dłuższej pisemnej formy wypowiedzi (esej) oraz rozwiązywania testu zawierającego różnorodny typ zadań.

     I miejsce - udział w Akademii Młodych Dyplomatów (edycja 2018/2019 uczestnictwo w programie po uzyskaniu statusu studenta)

     II miejsce - staż w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz kurs językowy

     III miejsce - staż w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz nagrody książkowe.

     W ramach dzielnicowego konkursu Licealna Akademia Dyplomacji uczniowe wolskich liceów ogólnokształcących brali udział w wykładach na temat „Savoir-vivre” oraz „Społeczeństwo obywatelskie i opinia publiczna". Po wykładzie odbył się ostatni test wiedzy z materiału objętego podstawą programową szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w wiedzy o społeczeństwie z uwzględnieniem wykładów, wybranej publikacji elektronicznej oraz prelekcji.

     19 marca 2018 odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs Licealna Akademia Dyplomacji.

     Licealna Akademia Dyplomacji to konkurs organizowany przez XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta. Był on realizowany we wszystkich liceach ogólnokształcących Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dzięki inicjatywie i dużemu wsparciu Pani Grażyny Orzechowskiej – Mikulskiej Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

     Wśród finalistów konkursu znalazł się również nasz uczeń, Krzysztof Lib, który zajął I miejsce i zdobył nagrodę główną, czyli udział w XV edycji Akademii Młodych Dyplomatów.

     Zgodnie z zapisami regulaminu dzielnicowego konkursu Licealnej Akademii Dyplomacji opiekunowie merytoryczni uczestników – Laureatów i Finalistów Konkursu otrzymują upominki rzeczowe oraz certyfikaty potwierdzające przygotowanie i udział uczniów w Konkursie.

     Krzysztofa wspierał Pan Marcin Gudziak, który otrzymał cerftyfikat i nagrodę książkową.

     Gratulujemy!