• Celem projektu jest:

     • rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią i kulturą Europy, życiem społeczno-politycznym oraz gospodarczym państw i regionów europejskich;
     • poszerzenie wiedzy dotyczącej integracji europejskiej i Unii Europejskiej, europejskich form regionalnej współpracy a także miejsca Polski w tych procesach;
     • kształtowanie umiejętności i kompetencji uczestnictwa na rynku europejskim, w instytucjach unijnych, organach i instytucjach krajowych będących w relacjach z UE oraz z organizacjami i nieformalnymi zrzeszeniami regionalnej europejskiej współpracy;
     • doskonalenie umiejętności indywidualnego dokonywania analiz i ocen na podstawie posiadanych informacji, konstruowania dłuższej pisemnej formy wypowiedzi (esej) oraz rozwiązywania testu zawierającego różnorodny typ zadań;
     • wyłonienie, spośród najlepszych uczestników grona finalistów i laureatów, którym przysługiwać będą uprawnienia wynikające z uzyskanych tytułów​​​​​​​​​​​​​​