• Realny wpływ

    • "Realny wpływ. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach" to projekt realizowany przez Fundację Civis Polonus na zlecenie m.st. Warszawy.

     Celem projektu było stworzenie przestrzeni do dialogu i realnego wpływu młodych ludzi na społeczność szkolną naszej szkoły poprzez wdrożenie mechanizmu dialogu obywatelskiego.

     W naszej szkole projekt realizowała Małgorzata, Maja, Emilia oraz Dawid z klasy 3b

     W ramach realizowango projektu:

     • przeprowadzili diagnozę potrzeb naszej społeczności szkolnej,
     • dokonali wyboru przewodniego tematu działania,
     • brali udział w serii warsztatów podnoszących kompetencje w takich obszarach jak m.in.: diagnoza potrzeb, komunikacja oraz wspierających proces dialogu obywatelskiego między młodymi a decydentami i urzędnikami,
     • zorganizowali debatę, w której uczestniczyli zybrani nauczyciele: Wicedyrektor szkoły, Rzecznik Praw Ucznia oraz Opiekun Samorządu Uczniowiskiego,
     • dokonali analizy otrzymanych informacji, a otrzymane wnioski przedstawili do realizacji dyrektorowi szkoły.

     Na koniec, 20 czerwca 2024 r. udali się do Terminalu Kultury Gocław w Warszawie aby podczas konferencji podsumowującej projekt opowiedzieć o metodach swojej pracy (m.in. o badaniu potrzeb młodych ludzi, debatach, dialogu z decydentami) oraz zaprezentować działania, jakie podjeli w ramach projektu.

     Żródło: 

     https://civispolonus.org.pl/projekty/realny-wplyw-wzmocnienie-dialogu-obywatelskiego-w-warszawskich-szkolach-i-dzielnicach