• Terminy egzaminów

    • Terminy egzaminu maturalnego w części pisemnej, 2024

     Data

     Przedmiot

     godzina 9:00

     czas trwania

     godzina 14:00

     czas trwania

      07.05.2024 (wtorek)

      język polski pp

      240

       -------------------------

      

      08.05.2024 (środa)

      matematyka - pp

      180

     język kaszubski - pr

      język łemkowski - pr

      język łaciński i kultura antyczna - pr

     210

     210

     180

      09.05.2024 (czwartek)

      język angielski – pp

     120

      język francuski – pp

      język hiszpański – pp

      język niemiecki – pp

      język rosyjski – pp

      język włoski – pp

     120

      10.05.2024 (piątek)

     wiedza o społeczeństwie – pr

     180

      język niemiecki – pr

      język niemiecki – djj

     150

     180

      13.05.2024 (poniedziałek)

      język angielski – pr

      język angielski – dj

     150

     180

      filozofia pr

     180

      14.05.2024 (wtorek)

      biologia – pr

     180

      język rosyjski – pr

      język rosyjski – dj

     150

     180

      15.05.2024 (środa)

      matematyka – pr

     180

      język francuski – pr

      język francuski - dj 

     150

     180

      16.05.2024 (czwartek)

      chemia – pr

     180

      historia muzyki – pr

     180

      17.05.2024 (piątek)

      geografia – pr

     180

      języki mniejszości narodowych – pp

     210

      20.05.2024 (poniedziałek)

      język polski – pr

     180

      języki mniejszości narodowych – pr

     210

      21.05.2024 (wtorek)

      historia – pr

     180

      język hiszpański – pp

      język hiszpański – dj

     150

     180

      22.05.2024 (środa)

      informatyka – pr

     210

      hisotria sztuki - pr

     180

      23.05.2024 (czwartek)

      fizyka – pr 180

      

      język włoski – pr

      język włoski – dj

     150

     180

     pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

      

     Ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych nastąpi 09 lipca 2024 r. o godz. 12:00