• SCENARIUSZE ZAJĘĆ

    1. Zajęcia integracyjne - stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości, wzajemne lepsze poznanie uczniów, integracja grupy. Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, elementy pedagogiki zabawy.

    Opracowała: Monika Maślana

    1. Komunikacja interpersonalna - zapoznanie uczniów z pojęciem komunikacji, komunikacji niewerbalnej, aktywne słuchanie. Podkreślenie wagi komunikacji w stosunkach międzyludzkich. Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, elementy pedagogiki zabawy.

    Opracowała: Monika Maślana, Dorota Wójcik

    1. Aktywne słuchanie - stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości, integracja grupy, poznanie zasad aktywnego słuchania, barier komunikacyjnych, autorefleksja. Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, elementy pedagogiki zabawy.

    Opracowała: Monika Maślana

    1. Asertywność - poznanie pojęcia „asertywność”, uczenie rozpoznawania zachowań asertywnych, rozwijanie umiejętności asertywnych i ich właściwe stosowanie. Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, elementy pedagogiki zabawy.

    Opracowała: Monika Maślana

    1. Autoprezentacja - wyjaśnienie pojęcia, rozwijanie świadomości swoich mocnych i słabych stron, przełamanie „wstydu” przed wystąpieniem, ćwiczyć mówienie dobrze o innych, zbudowanie atmosfery do pobudzania twórczej aktywności, rozwijanie obserwacji innych i samoobserwacji. Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, elementy pedagogiki zabawy.

    Opracowała: Monika Maślana

    1. Jak motywować do nauki (część pierwsza) - stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości, integracja grupy, poznanie pojęcia motywacja, praca nad własną motywacją do nauki, poznanie celów grupy, autorefleksja. Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, elementy pedagogiki zabawy.

    Opracowała: Monika Maślana

    1. Jak motywować do nauki (część druga) - stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości, integracja grupy, praca nad własną motywacją do nauki, poznanie celów grupy, autorefleksja, poznanie zasad rządzących mała grupą społeczną, wpływu grupy na działanie i motywację jednostki. Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, elementy pedagogiki zabawy.

    Opracowała: Monika Maślana

    1. Wolność a samowola - Zapoznanie uczniów z pojęciem wolność, samowola, zwrócenie uwagi na konsekwencje wolności i samowoli, odpowiedzialność i poszanowanie innych. Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, burza mózgów.

     Opracowała: Monika Maślana

     

    1. Tematyka godzin wychowawczych dotycząca świadomego i odpowiedzialnego zachowania uczniów pełnoletnich w aspekcie przepisów kodeksu cywilnego i karnego.
     • Ochrona dóbr osobistych w świetle kodeksu cywilnego
     • Ochrona życia i zdrowia w świetle kodeksu karnego
     • Ochrona mienia w świetle kodeksu karnego
     • Ochrona wolności i godności osobistej w świetle kodeksu karnego
     • Papierosy, alkohol, narkotyki w świetle prawa

    Opracowała: Dorota Wójcik

    1. Jak radzić sobie ze stresem. - Zapoznanie uczniów z pojęciem stresu. Rozpoznanie własnych objawów stresu. Nauka konstruktywnego radzenia sobie ze stresem.

    Opracowała: Dorota Wójcik

     

    Scenariusze i materiały znajdują się u pedagoga.