• Projekty realizowane w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

      

     "Lekcje z ZUS"

     To autorski, projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który powstał po to by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.

     „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

     Tematy realizowane w ramach projektu:

     1. Świadomy zawsze ubezpieczony

     2. Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

     3. Renty i emerytury

     4. E-ZUS, czyli firma pod ręką

     BAKCYL

     To projekt edukacyjny, który pomaga w poszerzaniu wiedzy finansowej uczniów, jako niezbędny element funkcjonowania młodych w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy. Projekt wprowadza uczniów w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość.

     Tematy realizowane w ramach projektu:

     1. Rynek finansowy - zaufanie w biznesie

     2. Moje finanse - myślę przedsiębiorczo

     3. Mądre inwestowanie

     indywidualni.pl

     To projekt, który wspiera szkoły w realizacji wymagań na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową Polski oraz Unii Europejskiej. Projekt pomaga realizować wymagania dotyczące indywidualizacji nauczania, wspomagania rozwoju każdego ucznia, rozpoznania i rozwijania jego predyspozycji oraz dostosowania metod do możliwości psychofizycznych uczniów.

     Spotkania z naukowcami

     To projekt edukacyjny naszej szkoły, w kórym doradca zawodowy zaprasza do rozmowy z uczniami przedstawicielkę lub przedstawiciela świata nauki (związanych z przedmiotami realizowanymi w rozszerzeniu w naszej szkole i skierowane do konkretnej grupy uczestników). Młodzież poznaje życiorys badacza/ki i ma możliwość zadawania pytań. Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym on-line lub life. 

     ERASMUS+


     Science is Wonderful!

     To projekt, który umożliwia uczniom naszej szkoły spotkać się online z wybitnymi naukowcami z całego świata, wspólnie z nimi przeprowadzać doświadczenia, uczestniczyć w prowadzonych przez nich warsztatach i zadawać im wszelkie pytania w swoim języku. Młodzież miała możliwość poznać karierę zawodową wybranych naukowców.