• Realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na poszczególnych przedmiotach

      

     Z uwagi na ograniczony czas pracy doradcy zawodowego  i dużą liczbę uczniów w szkole, do owocnej realizacji zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego konieczna jest współpraca doradcy z innymi nauczycielami, którzy w ramach lekcji przedmiotowych (w miarę możliwości) realizują tematykę doradczą. Współpraca polega również na prowadzeniu konsultacji, korzystaniu z materiałów, scenariuszy zajęć  pozyskiwanych przez  koordynatora doradztwa zawodowego.

     Uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach w czasie Festiwalu Nauki, poznają specyfiki różnych kierunków akademickich, zdobywają wiedzę na temat zawodów. Uczniowie angażowani są również w działalność szkolnego wolontariatu. Szkoła umożliwia współpracę z organizacjami i fundacjami działającymi na rzecz innych osób.

     Zadania, w realizowane podczas lekcji przedmiotowych:

     ZADANIE

     LEKCJA PRZEDMIOTOWA

     REALIZUJĄCY

      Redagowanie dokumentów aplikacyjnych

      (również w języku angielskim)

      podstawy przedsiębiorczości, informatyka,

      język angielski

      nauczyciele: podstaw przedsiębiorczości,

      języka angielskiego oraz informatyki, 

      Funkcjonowanie rynku pracy, mechanizmy

      rynku pracy, bezrobocie w Polsce i UE

      WOS, podstawy przedsiębiorczości,

      geografia, język  angielski

      nauczyciele: podstaw przedsiębiorczości,

      języka angielskiego, geografii oraz WOS

      Prawa i obowiązki konsumenta, usługi

      finansowe, system podatkowy i

      ubezpieczeniowy

      podstawy przedsiębiorczości  nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

      Informacja zawodowa: pozyskiwanie  i

      korzystanie z informacji

      podstawy przedsiebiorczości, informatyka,

      geografia, zajęcia w bibliotece

      nauczyciele: podstaw przedsiębiorczości,

      informatyki, geografii oraz  bibliotekarze

      Samozatrudnienie, biznes plan, procedura

      rejestracyjna, uproszczone formy ewidencji

      w Polsce i UE

      podstawy przedsiębiorczości, język

      angielski

      nauczyciele: podstaw przedsiębiorczości i

      języka angielskiego

      Prawo pracy w Polsce i UE

      (również w języku angielskim)

      podstawy przedsiębiorczości, WOS, język

      angielski

      nauczyciele: podstaw przedsiębiorczości,

      języka angielskeigo oraz  WOS

      Kształtowanie umiejętności

      komunikacyjnych, np. umiejętność 

      radzenia  sobie ze stresem

      godzina z wychowawcą

      

      wychowawcy klas oraz peagog i psycholog 

      

      Praca i kształcenie w Polsce i UE

      WOS, podstawy przedsiębiorczości, język

      angielski, geografia

      nauczyciele: podstaw przedsiębiorczości,

      język angielskiego, geografii oraz  WOS

      Aktywne metody poszukiwania pracy

      podstawy przedsiębiorczości,

      godzina z wychowawcą, geografia

      nauczyciele podstaw przedsiębiorczości,

      geografii  oraz wychowawcy klas

      Autoprezentacja, wystąpienia publiczne

      np. prezentacje, przedstawianie planu

      pracy, wyników swoich działań

      (również w języku angielskim)

      godzina z wychowawcą, język angielski

      pedagog szkoły, wychowawcy klas,

      nauczyciele języka angielskiego

      Samopoznanie, budowanie poczucia

      własnej wartości,  integracja klasy

      godzina z wychowawcą

      pedagog szkoły, wychowawcy klasy

      Wycieczki do zakładów pracy, na uczelnie

      wyższe

      zajęcia z wychowawcą, geografia

      wychowawca klasy, nauczyciel geografii

      Organizacja Dnia Przedsiębiorczości

      podstawy przedsiębiorczości

      nauczyciel podstaw przedsiębiorczości 

      oraz wychowawcy klas

      Pomoc w wyborze kierunku kształcenia,

      zawodu i planowaniu kariery zawodowej

      uczniom, którzy wymagają

      specjalistycznego wsparcia, np. ze względu

      na ograniczenia wynikające ze stanu 

      zdrowia, poziomu intelektualnego.

      pedagog szkolny, kierowanie do MCK

      pedagog szkoły

      Gromadzenie i aktualizacja informacji z

      zakresu doradztwa zawodowego

      zajęcia w bibliotece, informatyka

      strona internetowa szkoły

      bibliotekarze, nauczyciele informatyki, dyrektor

      Kształcenie kompetencji kluczowych

      wszystkie lekcje

      wszyscy nauczyciele szkoły