• KLASY realizowane od w roku szkolnego 2022/2023

      

     KLASA ROZSZERZENIE DRUGI JĘZYK PRZEDMIOTY DODATKOWE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
      1A
     MEDYCZNA - DIETETYKA
     biologia, chemia, język angielski 

     język  niemiecki

     dietetyka, zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim 

     język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia

     1B
     DZIENNIKARSKA
      język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski język rosyjski warsztaty dziennikarskie, zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim język polski, matematyka,  historia, język angielski
     1C
     TURYSTYCZNA
     język angielski, geografia, WOS język hiszpański zwiększona liczba godzin z matematyki w cyklu czteroletnim język polski, matematyka, geografia, język angielski
     1D
     MATEMATYCZNA
     matematyka, informatyka, język angielski język niemiecki warsztaty robotyczne język polski, matematyka,  fizyka, język angielski
     1E
     LINGWISTYCZNA
      język angielski, język hiszpański, geografia  język hiszpański zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim  język polski, matematyka, geografia, język angielski
     1F
     HISTORYCZNO-SPOŁECZNA
     język angielski, geografia, historia język hiszpański elementy prawa, zwiększona liczba godzin z matematyki w cyklu czteroletnim język polski, matematyka, język angielski, historia
     1G
     KULTURALNO-PRAWNA
      język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski język rosyjski elementy prawa, wiedza o kulturze, zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim język polski, matematyka,  historia, język angielski
      1H
     MEDYCZNA
     biologia, chemia, język angielski  język niemiecki fizyka w medycynie, zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim

     język polski, matematyka, język angielski,

     biologia lub chemia