• KLASY realizowane od roku szkolnego 2020/2021

      

     KLASA  ROZSZERZENIA DRUGI JĘZYK POLSKI  PRZEDMIOTY DODATKOWE  PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

      1A  

      biologia, chemia, język angielski

     1a_-_plan_2020na24.pdf

     język niemiecki  fizyka w medycynie, język angielski w medycynie

      język polski, 

     matematyka, biologia, chemia

      1B

      język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski

     1b_-_plan_2020na24.pdf

     język rosyjski

     warsztaty dziennikarskie

     zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu 4-letnim (+ 3 h)

      język polski, 

     matematyka, WOS, język angielski

      1C

     język angielski, geografia

      1c_-_plan_2020na24.pdf

     język hiszpański

     język angielski w turystyce, ekonomia w praktyce

     zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu 4-letnim (+ 3 h)

      język polski, matematyka, geografia, język angielski

      1D

      matematyka, informatyka, język angielski

      1d_-_plan_2020na24.pdf

     język niemiecki matematyka stosowana, informatyka w praktyce 

     język polski, matematyka, informatyka, język angielski