• Przygotowanie do matury

     • Na zajęciach realizujemy zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej program maturalnej podstawy programowej. Na bieżąco też sprawdzamy osiągnięcia edukacyjne naszych uczniów i weryfikujemy poziom oraz postępy w opanowywaniu przez nich materiału. Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne i prowadzone w formie mieszanej (wykłady, ćwiczenia), co znacząco uławia teoretyczne i praktyczne pogłębianie wiedzy. Nauczyciele prowadzący wykorzystują w swojej pracy tzw. efektywne metody nauczania i pomagają uczniom radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym. Lekcje odbywają się w przyjaznej i życzliwej atmosferze, która pozytywnie wpływa na poziom motywacji w przyswajaniu wiedzy i umiejętności. 

   • Przygotowanie do matury z języka polskiego p. Natalia Arczyńska
    Przygotowanie do matury z języka polskiego p. Agnieszka Wielądek
    Przygotowanie do matury z języka niemieckiego p. Anna Jędrzejewska
    Przygotowanie do matury z języka angielskiego p. Beata Świątkowska
    Przygotowanie do matury z matematyki PP p. Jadwiga Baran
    Przygotowanie do matury z matematyki PR p. Jadwiga Baran
    Przygotowanie do matury z matematyki PP p. Andrzej Kulis
    Przygotowanie do matury z historii p. Marcin Gudziak
    Przygotowanie do matury z WOS-u p. Michał Osypowicz
    Przygotowanie do matury z chemii p. Edyta Słyk
    Przygotowanie do matury z biologii p. 
    Przygotowanie do matury z geografii p. Iwona Skalińska
    Przygotowanie do matury z informatyki p. Arkadiusz Olszyna