• Wizyta w Portugalii

    • W dniach 24 – 29 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży z Niemiec, Portugalii, Włoch i Polski w ramach realizacji projektu Erasmus+ „Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy”. Celem projektu jest stworzenie uczniom możliwości porównania kulturowego bogactwa krajów europejskich, zrozumienie wspólnych korzeni oraz historii rozwoju regionu, w którym żyjemy.

     W trakcie spotkania uczniowie zwiedzali Almadę, małe miasteczko sąsiadujące z Lizboną, w którym znajduje się szkoła partnerska z Portugalii. Poznawaliśmy miejsca pamięci ważne dla uczniów i nauczycieli tej szkoły. Zwiedzaliśmy też miejsca w Lizbonie, które według naszych partnerów mają wpływ na tworzenie świadomości kulturowej i historycznej ich społeczności.

     Najważniejsze były jednak warsztaty prowadzone przez nauczycieli szkoły w Almadzie. Uczniowie pracując w grupach międzynarodowych poznawali historię swoich miast, rozmawiali o swoich niepokojach związanych z życiem ich lokalnych społeczności a także omawiali uniwersalne zagadnienia dotyczące wszystkich młodych ludzi w Europie. Starali się znaleźć rozwiązania swoich problemów a także wspólnie planowali, jak marzenia i plany przekuć w rzeczywistość.

     Kolejne spotkanie odbędzie się w marcu w Strasburgu. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wyjazdu.