• Stypendia m. st. WarszawySAPERE AUSO 


     Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu.

     Mogą je otrzymać uzdolnieni uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, pobierający naukę na terenie m.st. Warszawy. Celem niniejszych stypendiów jest nagradzanie również tych uczniów, którzy mają ugruntowane pasje i wyjątkowe często osiągnięcia, ale ukierunkowane na wybraną dziedzinę wiedzy, co może utrudniać zdobycie wysokiej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania.


     Wnioski przyjmowane są każdego roku, od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do 31 sierpnia.


     Więcej informacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/m-st-warszawa-stypendia-sapere-auso