• Zarząd Fundacji

    •  

     Zarząd Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz

     Zarząd Fundacji składa się z trzech członków:

     1. Dyrektor XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta - Pani Agata Pallasch - Prezes Fundacji (Wolontariusz)

     2. Pan Grzegorz Bramowicz - Wiceprezes Zarzadu Fundacji (Wolontariusz)

     3. Pani Katarzyna Brodiuk - Sekretarz Zarządu Fundacji (Wolontariusz)