• Rada Fundacji

    •  

     Rada Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta kolegialnym organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

      

     Rada Fundacji składa się z minimum trzech członków:

     1. Pan Marcin Gudziak - Przewodniczący Rady Fundacji (Wolontariusz)

     2.
     Pan Maciej Łoziński - Wiceprzewodniczący Rady Fundacji (Wolontariusz)

     3. Pani Aleksandra Machura - Członek Rady Fundacji (Wolontariusz)

     4. Pani Barbara Stanisz - Członek Rady Fundacji (Wolontariusz)