• Eko z Twoją Wolą

    •  

     Celem realizowanego projektu jest popularyzacja szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczności szkolnej poprzez promowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju jest jednym z najistotniejszych czynników pozytywnie wpływających na aktualny i przyszły stan zasobów naturalnych (m.in. powietrza, wody, gleby, różnorodności biologicznej) oraz na jakość otaczającego środowiska (m.in. w związku z obszarami: gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej, adaptacji do zachodzących zmian klimatu, procesami ekosystemowymi).

     Działania szkoły w ramach realizacji projektu:

     1.. Bieg na orientację Szlakiem „Płuc Woli”. Zajęcia sportowe i rekreacyjne (gry zespołowe) połączone z akcją sprzątania parku Sowińskiego

     2. Akcja „Zbiórka nakrętek i baterii”. 

     3. Projekt: Film instruktażowy na temat: Jak zrobić maseczkę? Jak upiec chleb? Jak wykonać zieloną ścianę? Jak zainstalować zbiornik retencyjny na deszczówkę? Jak obsadzić roślinami teren wokół szkoły? Lub inny temat związany z szeroko rozumianą ekologią.

     4. Konkurs z cyklu „Zero waste z własnej Woli” pt. „Dzieci przerabiają śmieci, czyli twórczy recykling” (opracowane przez uczniów pomysły, jak z odpadów i śmieci zrobić coś pożytecznego).

     5. Akcja „Sadzenie drzew przez maturzystów”

     6. Wykłady online

     X Noc Biologów - Noc Środowiska UW,

     Czy w glebowym banku nasion można wziąć kredyt?- WYKŁAD ONLINE nauczyciel biologii

     7. Warsztaty terenowe "Wokół Wisły" 

                                            

     8. Udział w kampanii Ministerstwa Klimatu i Środowiska - Działamy dla klimatu 

     9. Organizacja Międzynarodowego Dnia Ziemi                   

     10. Gorączka Złota z PCK                                                                

     11. Szkolny Konkus Wiedzy Ekologicznej 

     12. Warsztaty Biotoniczna Rewolucja