• e-Twinning

     • 1. We Improve Together (Doskonalimy się razem). Uczymy się innych języków, uczymy studentów z innych krajów polskiego. Przygotowujemy gry, słownik elektroniczny itd. (3A). Szkoły uczestniczące w projekcie z krajów Polska, Turcja, Francja, Ukraina, Litwa, Jordania, Hiszpania

      2. AUF SPURENSUCHE ZWISCHEN FRANKREICH UND POLEN  (Convoi77)  (Poszukiwanie wskazówek między Francją a Polską. Transport 77). Uczniowie kl. 3b wraz z partnerami z Francji, w ramach projektu Konwój 77 zaproponowanego przez stowarzyszenie o tej samej nazwie, będą badać i analizować archiwa dotyczące Eliasa Rosengartena, deportowanego ostatniego konwoju z Drancy do Auschwitz. Wspólnie polscy i francuscy studenci wymienią się informacjami i napiszą jego biografię.

      3. We are what we eat, so maybe we can eat together across countries (Jesteśmy tym, co jemy). Napisanie listów dot. jedzenia (potrawy tradycyjne, ulubione jedzenie nastolatków, zdrowe odżywianie się). Uczestniczyli studenci z kl. 1B, 2e, 2b, 2cg. W projekcie biorą udział uczniowie z Polski oraz Turcji

     • e-Twinning

     • 1. Do you sapek European?/Parlez-vous Europeen? we współpracy ze szkołami z Portugalii, Rumunii, Jordanii oraz Chorwacji tworzyli plakaty promujące naukę języków obcych

      2. We are what we eat (Jesteśmy tym, co jemy) we współpracy ze szkołami z Turcji i Francji. W projekcie młodzież pisała listy dot. jedzenia (potrawy tradycyjne, ulubione jedzenie nastolatków, zdrowe odżywianie się) (1B).

      3. Cultural exchange between Polish and Finish students (Wymiana kulturowa pomiędzy Polskimi i Fińskimi uczniami). Kraje biorące udział: Polska, Finlandia. Wymiana listów dot. swojej szkoły, hobby, rodziny, przyjaciół, obecnej sytuacji w jakiej znajdują się uczniowie (nauka zdalna) (2B, 2C, 2D, 3D)

     • e-Twinning

     • 1.  “How to spend your free time in an effective way”

      2. “Spending Time Effectively”

      3. “SHOW UP AND VOTE! YOUrope competition”

      4. Footprints. (Nasze ślady). Uczniowie z klas 3cg, 3c, 3dg, 3bg, 3d. Projekt dokumentuje realizację projektu Erasmus+. Our Footprints - where have we come from? Where will we go?. W ramach projektu odbyły się wizyty studyjne w Portugalii, Francji i Polsce oraz konferencje online w ramach mobilności wirtualnej w Niemczech i we Włoszech.  W projekcie biorą udział uczniowie z Polski, Niemiec, Włoch oraz Portugalii.

     • e-Twinning

     • 1. “Christmas Cards and Christmas Cookies” wymiana kart świątecznych z uczniami z Austrii.

      2. SHOW Up AND VOTE! YOUrope competition 2019 udział w projekcie ze szkołą z Niemiec. Projekt został wyróżniony w konkursie a uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe.

      3. Add holidays to our calendar. (Dodaj święta do naszego kalendarza). Uczniowie klasy 3b, 3c wymieniają się informacjami i zwyczajami świątecznymi w swoich krajach.. W projekcie brali udział uczniowie z Polski, Włoch i Rumunii.

      4. Show up and Vote. Yourope Competition 2019. (Pokaż się i zagłosuj). Uczniowie klasy 2b tworzyli kampanie reklamowe zachęcającą młode osoby do udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Powstała strona na Instagramie, plakaty, filmy i wywiady. W projekcie brali udział uczniowie z Polski i Niemiec. Projekt zaowocował wspólnym przygotowaniem projektu Erasmus+.

      5. Christmas cards and Christmas Cookies (Świąteczne karty i słodycze). Uczniowie klasy 1a wymieniają się kartami świątecznymi i typowymi słodyczami świątecznymi. W projekcie brali uczniowie z Polski, Portugalii, Austrii oraz Francji.