• Co robimy ...

    •  

     Koło wolontariatu szkolnego, tzw. „Klub Ośmiu” z ramienia działającej od lat Fundacji "Świat na Tak" powołaliśmy w roku szkolnym 2006/2007. Wówczas opiekunem klubu została Pani Iwona Wiącek - nauczyciel wychowania fizycznego. Dziś, funkcję opiekuna pełni Pani Elżbieta Kunowska wspierana przez Panią Anetę Robak. 

     Nie byłoby jednak wolontariatu, gdyby nie udział w nim młodzieży, która, wybierając LO im. R. Traugutt, chce realizować się nie tylko w nauce, ale także poprzez aktywną pracę charytatywną na rzecz innych ludzi.

     W ramach wolontariatu akcyjnego realizujemy następujące działania:

     1. Zbiórkę żywności w ramach działań Fundacji „Bank Żywności SOS” w Warszawie

     2. Akcję „Mikołaj” dla dzieci objętych opieką przez Wolski Ośrodek Pomocy Społecznej

     3. Udział w przygotowaniach i obsłudze zawodników Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych

     4. Zbiórka nakrętek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób potrzebujących w ramach współpracy z Żoliborskim Stowarzyszeniem Dom-Rodzina-Człowiek

     5. Zbiórka pluszaków dla dzieci z Domu Dziecka

     6. Udział w przygotowaniu i obsłudze Wigilii dla osób niepełnosprawnych w Międzylesiu

     7. Przygotowanie i obsługa Wigili w Domu Opieki na Białołęce

     8. Włączenie się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

     9. Zbiórkę darów dla Schroniska w Celestynowie

     10. Obsługa stoiska Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

     11. Zbiórka darów dla Schroniska na Paluchu

     12. Udział w spotkanie wolontariuszy i podopiecznych Klubów podczas "Wigilia Polska - przy wspólnym stole"

     13. Udział i pomoc w organizacji integracyjnych bali karnawałowych dla niepełnosprawnych dziećmi i młodzieży

     14. Organizacja na terenie szkoły akcji "Dzień na Tak"