Wtorek 17.10.2017

liczba odwiedzin: 273416

Licealna Akademia Dyplomacji

 

Zasady II etapu Konkursu

 1. II etap Konkursu odbywa się w siedzibie Organizatora Konkursu

 

23.10.2017 r., godz. 14:00 – wykład

24.10.2017 r. , godz. 13:30 – wykład

24.10.2017 r., godz. 14:30 - test wiedzy z materiału objętego podstawą programową szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w wiedzy o społeczeństwie z uwzględnieniem wykładów, wybranej publikacji elektronicznej oraz prelekcji

https://pulaski.pl/wp-content/uploads/2015/02/Pulaski_Policy_Papers_Nr_18_17.pdf

https://pulaski.pl/wp-content/uploads/2015/02/Pulaski_Policy_Papers_Nr_17_17.pdf

https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_247.pdf

https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_249.pdf

http://www.pism.pl/files/?id_plik=23421

 1. Organizator Konkursu powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, przed którą Uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania zamknięte (test wyboru) i otwarte przygotowane przez Komitet Główny.
 2. Uczestnicy Konkursu udzielają odpowiedzi na 30 pytań w formie zadań zamkniętych przygotowanych przez Organizatora Konkursu, 24 października 2017 r. o godz. 14:30
 3. Trzyosobowa Komisja Konkursowa ocenia znajomość i zrozumienie przez Uczestnika Konkursu zjawisk oraz procesów związanych z tematyką Konkursu oraz wykorzystanie wiadomości i słownictwa do opisu, wyjaśnienia i oceny zagadnień oraz problemów omówionych podczas wykładów i prelekcji zorganizowanych przez Organizatora Konkursu oraz wybranej publikacji elektronicznej, w terminie podanym przez Komitet Główny Konkursu zgodnie z załącznikiem nr 2 Regulaminu.  
 4. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na II etapie Konkursu wynosi 30 punktów.
 5. Trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Komitet Główny Konkursu przekazuje Organizatorowi Konkursu sprawdzone prace wszystkich Uczestników II etapu Konkursu.
 6. Punkty uzyskane przez Uczestnika Konkursu w I i II etapie Konkursu sumuje się.
 7. Organizator sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.traugutt.edu.pl.
 8. Szkoła, której uczniowie uzyskają największą liczbę punktów otrzyma możliwość wytypowania dodatkowych 30 uczniów do udział w wykładzie, bądź warsztatach Instytutu Europeistyki UW.

 

Etap_II_zasady.pdf

 

Kontakt

 • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
  ul. Miła 26
  01 - 047 Warszawa
 • (+48) 22 838 35 32
  (+48) 22 838 98 96

Kontakt

    fax. (+48) 22 838 35 32

e-mail: lo45@traugutt.edu.pl

 

Mapa