• Licealna Akademia Dyplomacji - III etap konkursu
     • Licealna Akademia Dyplomacji - III etap konkursu

     • W ramach dzielnicowego konkursu Licealna Akademia Dyplomacji uczniowe wolskich liceów ogólnokształcących brali udział w wykładach na temat „Savoir-vivre” oraz Społeczeństwo obywatelskie i opinia publiczna". Po wykładzie odbył się ostatni test wiedzy z materiału objętego podstawą programową szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w wiedzy o społeczeństwie z uwzględnieniem wykładów, wybranej publikacji elektronicznej oraz prelekcji.

       

       

    • Zajęcia „Widoki na WYZWOLENIE” w Muzeum Narodowym
     • Zajęcia „Widoki na WYZWOLENIE” w Muzeum Narodowym

     • 24 listopada 2017r. uczniowie klas 2c i 3b mieli okazję uczestniczyć programie, który rozpoczyna setną rocznicę odzyskania niepodległości. Zajęcia „Widoki na WYZWOLENIE” poruszały tematy z historii, literatury i malarstwa okresu Młodej Polski. Uwagę uczniów zwróciła bogata forma zajęć,  która łączyła część wykładową, pracę w grupach, a także elementy dramy aktorskiej.  

    • Rozstrzygnięcie konkursu "Ciekawie zjawiska przyrodnicze"
     • Rozstrzygnięcie konkursu "Ciekawie zjawiska przyrodnicze"

     • 20 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród podsumowujących konkurs plastyczno-fotograficzny "Ciekawie zjawiska przyrodnicze".

      Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników,propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej oraz rozwój kreatywności i innowacyjności uczniów/uczennic w podejściu do nauk matematyczno-przyrodniczych.

      Przedmiotem konkursu była praca plastyczna nawiązująca do tematu konkursu – adresowana dla uczniów klas 1-3 oraz autorska fotografia nawiązująca do tematu konkursu – adresowana dla uczniów klas 6-7

      Konkurs ten wpisany jest w założenia projektu edukacyjnego "SCIENCE - Wolski Odkrywca".

    • Nagroda Prezesa Rady Ministrów
     • Nagroda Prezesa Rady Ministrów

     • 20 listopada Mazowiecki Kurator Oświaty wręczył Stypendia Prezesa Rady Ministrów tym uczniom, którzy w ubiegłym roku szkolnym otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre.

      Wśród 266 najzdolniejszym znalazł się nasz uczeń - Daniel Kwiatkowski.

      Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczył Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

      − Przyjmijcie moje najszczersze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Jestem przekonana, że otrzymanie tak prestiżowego stypendium będzie dla Was zachętą do dalszej pracy – powiedziała Kurator Aurelia Michałowska do nagrodzonych uczniów.

    • BioCentrum - Superstruktury komórkowe
     • BioCentrum - Superstruktury komórkowe

     • Superstruktury to warsztaty laboratoryjne dla uczniów poziomu ponadgimnazjalnego. 15 listopada uczniowie klasy Ia w sposób praktyczny i w oparciu o metodę naukową odkrywali pozornie nieoczywiste związki pomiędzy biologią komórki, biomechaniką i termodynamiką. Od strony praktycznej zajęcia oparte były o ciąg eksperymentów obejmujący: mikroskopowe analizy porównawcze, reakcje degradacji enzymatycznej oraz testy zniszczeniowe materiałów.  

      Wszystkie omawiane aspekty technologii bionicznych prezentowane były w kontekście funkcjonalnych odpowiedników biologicznych w przyrodzie. Uczniowie byli stymulowani do czerpania inspiracji w świecie ożywionym i w ten sposób do znajdowania innowacyjnych pomysłów oraz nieszablonowych zastosowań aplikacyjnych. 

    • PoczytajMY! - kolejna akcja klubu książki
     • PoczytajMY! - kolejna akcja klubu książki

     • Uczennice z klasy 1A Julia Bielska i Julia Hałubicka w ramach akcji promującej czytelnictwo odwiedziły Przedszkole Samorządowe nr 116 przy ulicy Okopowej. Dziewczyny gościły w dwóch młodszych grupach przedszkolnych, którym zaproponowały fragment książki Alicji Ungeheuer – Gołąb Przygody Jeżyka spod Jabłoni. Dzieci ciepło nas przyjęły, uważnie słuchały opowieści, chętnie odpowiadały na zadane do tekstu pytania i odgadywały zagadki dotyczące różnych zwierząt. Po zaproponowanych przez licealistki zabawach ruchowych, na zakończenie spotkania przedszkolaki zaśpiewały piosenkę o jeżyku, której niedawno się nauczyły. Było to miłe podsumowanie wspólnie spędzonego czasu.

       

    • Powązki
     • Powązki

     • Historia Powązek sięga czasów króla Stanisława Augusta i jest ściśle z nim związana (stąd  jego wielki obraz w kościele Karola Boromeusza). Klasa IC uczciła pamięć wielkich Polaków na tym cmentarzu 9 listopada 2017. "Dla tych którzy odeszli w nieznany świat, płomień na wietrze kołysze wiatr. Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem i niebo jesienne u góry" (Danuta Gellnerowa) 

    • Cmentarz Wojskowy
     • Cmentarz Wojskowy

     • Na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej klasa IA  8 listopada 2017 uczciła pamięć zmarłych ludzi teatru i kultury, a przede wszystkim wielkich patriotów i powstańców zrywów narodowych. Najwięcej czasu poświęciliśmy Batalionowi "Zośka", a mieszkaniec Warszawy dodatkowo poprowadził nas do harcerek, które zginęły w walkach na Woli 5 sierpnia 1944. ​

    • Uroczystość pod Bramą Straceń
     • Uroczystość pod Bramą Straceń

     • Jak co roku w przededniu Święta Niepodległości oddaliśmy hołd walczącym o niepodległość Polski w Bramie Straceń Cytadeli Warszawskiej. Uroczystość uświetnił m.in. reprezentujący Marszałka Sejmu RP, poseł Paweł Lisiecki, Jan Józef Kasprzyk - szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Engelgard, kierownik Muzeum X Pawilonu, warta Grupy Historycznej Niepodległość 1863 oraz poczty sztandarowe szkół. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wieniec złożył płk Adam Brzozowski, a pan Zbigniew Czaplicki odczytał list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
         Po zakończonej części oficjalnej uroczystości udaliśmy się do Muzeum X Pawilonu, gzie znajduje się cela, w której więziono dyktatora powstania styczniowego - Romualda Traugutta. Kustosz muzeum - pan Michał Cieślak podkreślił, że patron naszej szkoły
       nie wydał nikogo podczas wielokrotnych przesłuchań, a w czasie jednego z nich miał wypowiedzieć słynne zdanie:

      "Idea narodowości jest tak potężną i czyni tak wielkie postępy w Europie, że ją nic nie pokona".

    • 99. Rocznica Odzyskania Niepodległości
     • 99. Rocznica Odzyskania Niepodległości

     • W dn. 10.11, w przeddzień 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, uczniowie klas IB, IIC, IIIC i IA przypomnieli to wielkie wydarzenie historyczne.

      Uroczystość uświetnili przemówieniami okolicznościowymi m.in. Kustosz Muzeum Wojska Polskiego –  Pan Sławomir Błażewicz, Dyrektor 45 Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta – Pani Agata Pallasch oraz Dominik Motel – Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

      Mottem przyświecającym młodzieży były słowa Naczelnika Państwa w latach 1928-1922, Józefa Klemensa Piłsudskiego : „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze … niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym”. „Nie wolno nam zapominać. Historia to nasze korzenie, tradycja... Bez tego, co było kiedyś, nie bylibyśmy dziś tacy, jacy jesteśmy” – podkreślali młodzi aktorzy.

      Uczniowie pokazali społeczności szkolnej, czym dla narodu polskiego jest flaga i godło, jakie znaczenie dla „ducha” będących pod zaborami Polaków miały powstania i zrywy narodowościowe, m.in. kościuszkowskie, listopadowe czy powstanie styczniowe. Przypomniane zostały sylwetki wielkich mężów stanu – Tadeusza Kościuszki, Henryka Dąbrowskiego, Romualda Traugutta, Józefa Klemensa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Hallera i Ignacego Jana Paderewskiego. Emocje wzbudziła również recytacja utworów poetyckich wielkich poetów okresu romantyzmu: K.C. Norwida „Piosnka moja” i „Reduta Ordona” Adama Mickiewicza oraz film, w którym młodzież zapytywała mieszkańców stolicy o to, czy warto świętować Dzień Niepodległości. 

    • Spotkania z teatrem
     • Spotkania z teatrem

     • 09.11.2017 r. w wielkim skupieniu obejrzeliśmy monodram Janusza Gajosa na podstawie parabolicznej powieści Andrzeja Szczypiorskiego pt. „Msza za miasto Arras”. Opowieść jest relacją uczestnika i świadka wydarzeń w średniowiecznym mieście Arras, a zarazem refleksją o ponadczasowych mechanizmach terroru, źródłach nietolerancji czy fanatyzmu. W obliczu zarazy zło oraz szaleństwo ogarniają serca i umysły. Spektakl podejmuje tematy uniwersalne, takie jak tyrania władzy, pułapki życia w społeczności,  niszczącą siłę jednomyślności, wymiary wolności lub jej braku. Wychodząc z przedstawienia byliśmy pod ogromnym wrażeniem kreacji Janusza Gajosa, o którym  Ewa Uniejewska w swojej recenzji (Teatralny.pl) napisała: „Ale Msza za miasto Arras jest przede wszystkim powrotem „wieeeeelkiego aktora”, jak nazwał niegdyś Gajosa Tadeusz Łomnicki. Powrotem, ponieważ sztuka monodramu jest wymagająca jak żadna inna...” 

    • II miejsce w konkursie
     • II miejsce w konkursie

     • 08 listopada 2017 r., w III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Sowińskiego, rozdano nagrody za udział w konkursie na najlepsze opowiadania w języku angielskiem "My English Story"

      Nasz uczeń, Daniel Kwiatkowski, zajął II miesjce w konkursie.

       

    • Dzień Bezpieczeństwa wewnętrznego w UTH
     • Dzień Bezpieczeństwa wewnętrznego w UTH

     • 7 listopada Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej zorganizowała w swoich murach Dzień Bezpieczeństwa wewnętrznego. Wydarzenie skierowane było dla młodzieży szkół średnich zainteresowanej tematyką bezpieczeństwa, służb mundurowych i kryminalistyki.

      W programie przewidziano wykłady i warsztaty tematyczne: „Rebelia Talibów w Waziristanie” - dr Wojciech Szewko; „Wstęp do kryminalistyki” - insp. dr Mirosław Bednarski; „Jak się uczyć żeby się nauczyć?” - dr Magdalena Ścigała; „Szkoła średnia i co dalej? Planowanie kariery zawodowej” - Agnieszka Dębek, specjalista ds. doradztwa zawodowego.

      Pozostałe zdjecia na stronie Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej

    • Sesja na Zamku Królewskim
     • Sesja na Zamku Królewskim

     • Dnia 30 października o godzinie 11.00 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego odbyła sesja edukacyjna dla młodzieży szkół warszawskich z cyklu "Tajemnice Historii Warszawy" - Walka o dobra kultury  poświęcona pamięci zmarłej w końcu sierpnia br. Marii Szypowskiej - znanej i zasłużonej varsavianistce, autorce książek - w tym książek o Warszawie. W sesji tej uczestniczyło czworo osób z naszej szkoły. Dodatkowym bonusem była możliwość zwiedzania Zamku, który zamknięty w poniedziałki, tego dnia jednak stał dla nas otworem.

    • Kino / Na / Przeciw / Wykluczeniu
     • Kino / Na / Przeciw / Wykluczeniu

     • W ramach cyklu pokazów edukacyjnych Kino / Na / Przeciw / Wykluczeniu Kino ATLANTIC zgotowało 30 października 2017 młodzieży szkół warszawskich fantastyczne spotkanie z niezwykłą osobą p. Moshe Tirosh. Z naszej szkoły uczestniczyło w tym spotkaniu 5 osób. Wcześniej mogliśmy obejrzeć film "Azyl", który pokazał nam heroiczną postawę Polaków czasów Holokaustu. Opiekunowie warszawskiego Zoo, państwo Żabińscy, próbują ocalić setki ludzi i zwierząt podczas niemieckiej okupacji. Reżyserem filmu jest Niki Caro, a jedną z osób ocalonych właśnie p. Moshe Tirosh (Miecio Kenigswain).

      Osoby chętne wysłuchania tego świadectwa odsyłamy na stronę kina https://www.youtube.com/watch?v=AUfhE7a4O5g

    • Muzeum II wolny światowej
     • Muzeum II wolny światowej

     • 26 października, po siedmiogodzinnej podróży autokarowej, zawitaliśmy w deszczowym Gdańsku. Naszym celem była wizyta w Muzeum II wojny światowej.

      Sercem Muzeum jest wystawa główna, zajmująca powierzchnię niemal 5 tys. m2, co czyni ją jedną z największych wystaw prezentowanych przez muzea historyczne na świecie. Zlokalizowana jest 14 metrów pod ziemią.

      To opowieść o tragicznym doświadczeniu II wojny światowej, o jej genezie i skutkach, o ofiarach i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. Ma przypominać lekcję historii, której nie wolno nam zapomnieć.