• Terminy egzaminów

    • Terminy egzaminu maturalnego w części pisemnej, 2023

     Data Przedmiot
     godzina 9:00 czas trwania godzina 14:00 czas trwania
      04.05.2023 (czwartek)  język polski pp  240

      

      
      05.05.2023 (piątek)  język angielski - pp  120

      język francuski – pp

      język hiszpański – pp

      język niemiecki – pp

      język rosyjski – pp

      język włoski – pp

     120
      08.05.2023 (poniedziałek)

      matematyka – pp

     180

      język kaszubski - pr

      język łemkowski - pr

      język łaciński i kultura antyczna - pr

     210

     210

     180

      09.05.2023 (wtorek)

      język angielski – pr

      język angielski – dj

     150

     180

      filozofia pr 180
      10.05.2023 (środa)  wiedza o społeczeństwie – pr 180

      język niemiecki – pr

      język niemiecki – djj

     150

     180

      11.05.2023 (czwartek)

      biologia – pr

     180

      język rosyjski – pr

      język rosyjski – dj

     150

     180

      12.05.2023 (piątek)  matematyka – pr 180

      historia muzyki – pr

     180

      15.05.2023 (poniedziałek)  chemia – pr 180

      język niemiecki – pr

      język niemiecki - dj

     150

     180

      16.05.2023 (wtorek)  geografia – pr 180

      języki mniejszości narodowych – pp

     210

      17.05.2023 (środa)  język polski – pr 180

      języki mniejszości narodowych – pr

     210

      18.05.2023 (czwartek)  historia – pr 180

      język włoski – pr

      język włoski – dj

     150

     180

      19.05.2023 (piątek)  fizyka – pr 180

      hisotria sztuki - pr

     180

      22.05.2023 (poniedziałek)  informatyka – pr 210

      język hiszpański – pp

      język hiszpański – dj

     150

     180

     pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

     Ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych nastąpi 07 lipca 2023 r. o godz. 12:00