• Egzaminy poprawkowe

    •  

     Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali tylko jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej:

     CZĘŚĆ PISEMNA w siedzibie szkoły

     • matematyka - 22 sierpnia 2023 r. - godz. 9:00
     • język polski - 22 sierpnia 2023 r. - godz. 9:00
     • język obcy nowożytny - 22 sierpnia 2023 r. - godz. 9:00

      

     OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

     Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego nastąpi 08 września 2023 r.

     Termin wydania zdającym świadectw, aneksów nastąpi 08 września 2023 r. od godz. 12:00