• Ciekawe zjawiska przyrodnicze 2017

    •  

     REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO.pdf

     Celem konkursu jest:

     1. uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody,
     2. rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu,
     3. kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników,
     4. propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej,
     5. rozwój kreatywności i innowacyjności uczniów/uczennic w podejściu do nauk matematyczno-przyrodniczych.

      

     Przedmiotem konkursu jest:

     • praca plastyczna nawiązująca do tematu konkursu – adresowana dla uczniów klas 1-3
     • autorska fotografia nawiązująca do tematu konkursu – adresowana dla uczniów klas 6-7

      

     Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy oraz Szkoły Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja