• Konkurs międzyszkolny

     "Jeden z dziesięciu"

     Organizator

     Organizatorem konkursu jest XLV Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Warszawie, ul. Miła 26. Konkurs zewnątrzszkolny skierowany do uczniów i uczennic szkół  podstawowych i gimnazjalnych na Woli.

      

     Cele konkursu

     Głównym celem konkursu jest to, aby uczniowie i uczennice:

     • znaleźli motywację do nauki przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia i geografia,
     • zmobilizowali się do samodzielnej i systematycznej pracy,
     • doskonalili logiczne myślenie,
     • podnieśli samoocenę, a także zostali nagrodzeni za zaangażowanie.

     Konkurs wzorowany jest na telewizyjnym teleturnieju pod tym samym tytułem.

      

     Eliminacje

     Chętni do udziału w konkursie uczniowie i uczennice, zgłaszają się do swojego nauczyciela matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii (lub wychowawcy).

     Listy uczniów chętnych do udziału w konkursie należy przesłać do 29 marca  2019 r.  na adres mailowy szkoły (lo45@traugutt.edu.pl)  lub przynieść bezpośrednio do sekretariatu XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie.

      

     Do listy uczniów należy dołączyć :

     - dane kontaktowe nauczyciela – opiekuna grupy (adres e-mail, nr telefonu);

     - nazwę i adres szkoły.

      

     Uczniowie  zgłoszeni  do   konkursu  przejdą eliminacje w siedzibie XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta   dnia 2 kwietnia  2019 r. o godz. 11.00.  Eliminacje polegać będą na odpowiedzi ustnej, na  pytania z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii. Na każde pytanie przewidziane jest 5 sekund. Wśród wszystkich uczestników i uczestniczek eliminacji zostanie wyłonionych 10 osób, które uzyskają największą liczbę punktów.

      

     Finał

     Dnia  24 kwietnia  2019 r.  odbędzie się wielki finał konkursu „1 z 10”. Do gry przystąpi dziesiątka uczestników i uczestniczek wyłonionych w szkolnych eliminacjach. Zajmą oni/one wylosowane przez siebie stanowiska od 1 do 10.

      

     Regulamin konkursu.pdf

     Plakat.pdf